Missionskonferens program 2019

Läs & lyssna från Missionskonferensen i Kvevlax

 

Weekenden 19- 20 januari 2019 hölls en Missionskonferens i Missionskyrkan i Kvevlax.

Lyssna gärna på predikan som Krister Gunnarsson höll på söndag förmiddag.

 

 

Undervisningen under lördagen 19.1.2019.

KRISTEN MISSION av Kaj Holtti

Under Missionskonferensens första dag höll Kaj Holtti en tankeväckande undervisning som gav svar på många av de frågor som ofta ställs när det gäller mission. Kaj har här satt sin undervisning ”på pränt” så att vi alla skall kunna ta del av den.

Vad är kristen mission? 

Kristen mission är inte att sprida västerlandets kultur och ideologier m.m. Det är inte att starta sociala projekt. Det är inte att rika länder hjälper fattiga länder. Det är inte att sprida kristna läror. I allt detta finns det säkert något gott, men som bäst är detta enbart en konsekvens av vad mission är.

Kristen mission är den Jesus-troendes respons på Jesu missionsbefallning.                                                    Den innehåller:

-   sådd                                                                                                                                                                                     -   underhåll och vård av sådden samt väntan på skörden                                                                                            -   skörd

Jesus säger:”Skörden är stor men arbetarna är få. Be därför skördens Herre att han skickar ut arbetare till sin skörd.” Matt.9:37,38. Detta sade han före sin död och uppståndelse. Han sände sedan ut arbetare till sin skörd just innan han återvände till sin fader.

Vad är kristen mission? Svar: Att presentera Jesus Kristus, Guds son, världens frälsare i liv, gärning och ord för människor som inte har hört evangeliet om honom. Västerlandets kultur och ideologi kan inte frälsa någon. Sociala projekt frälser ingen. Den kristna läran frälser ingen. Inte ens den bästa, bibliska kristna lära kan frälsa någon. Men Jesus Kristus är den som frälser.

Varför missionerar vi? 

Svaret ligger i det redan sagda, men låt mig göra det ännu tydligare. Vi har inget val! Det finns inga alternativ. Som jag ser det, existerar inte det vi ofta kallar ”missionärskallelse”. Det finns många som inte har gjort något med hänsyn till mission därför att man inte har fått någon ”missionärskallelse”. Vi är kallade till enbart en sak: ”till gemenskap med Guds son Jesus Kristus, vår Herre.”1Kor.1:9. Den som har accepterat denna kallelse till gemenskap med Jesus Kristus är beordradtill mission. Det är därför vi inte talar om missionskallelse, men hänvisar till missionsbefallningen i Matt.28 och Mark.16 osv. Så, varför missionera? Vi kallas inte till detta. Vi har fått order om det. Vi har inget val!

Hur är läget i vår värld idag med hänsyn till missionen? 

Låt mig svara kort och konkret. Evangeliet har nått till över hälften av jordens befolkning, vilken snart är 8 miljarder människor. Nästan 3,2 miljarder har aldrig hört evangeliet om Jesus Kristus. Dessa finns inom 4379 etniska folkgrupper. Ca 41,5% av jordens befolkning har alltså inte hört evangeliet om Jesus Kristus. Vår uppgift är inte slutförd ännu. Det finns mycket kvar att göra.

Var skall vi missionera? 

Apg.1:8 säger: ”både i Jerusalem och i Judeen och i Samarien ja intill jordens ände.”

Obs! Det står ingenstans i någon bibelöversättning ”först i Jerusalem och sedan…”  Om man tolkar det som först hemma och när det är klart sedan på andra platser – borta så blir det fel. Det blir nämligen aldrig färdigt här hemma. Och då hinner vi inte med något annat än oss själva.  Alltså både hemma och borta på samma gång.

Alla är vittnen- några är förkunnare. Och alla arbetar vi för skörden. När skörden kommer arbetar vi alla tillsammans för att bärga in den så fort som möjligt i stor glädje.

Vi lever i en tid där allt går blixtsnabbt. Jesus förutsade detta : den dagen kommer när den som sår och den som skördar skall få glädja sig tillsammans. Joh.4:36

”Hemmamissionen” förutsätter en total överlåtelse åt Herren. Det är här som vårt liv betraktas och testas av släkt, grannar och arbetskamrater. Här pratar vi inte eller predikar på folk. Det behövs inte. De läser oss.

Vårt liv skapar konsekvenser. Man börjar antingen fråga om vår tro eller negligera oss lokalt och i värsta fall fördöma oss. Allt beroende på hur vi lever. För att kunna leva så att vårt liv provocerar fram viktiga livsfrågor behöver vi verkligen vara fyllda med Jesu sinnelag, fyllda av den Helige Ande så att Andens frukt kan ses i vårt liv oavsett livssituation. Detta kan ta lång tid. Någon reser bort till bildlikt talat Judeen, Samarien eller till jordens ände. Men utan deras hjälp som utför hemmamission blir det inget. Mission bör ske hemma och borta på samma gång.

När skall vi missionera?

Vi har bara en tid. Gårdagen är förbi. Morgondagen har vi inte sett. Men dagen idag har vi. NU är den enda tid vi har. Nu är den välbehagliga tiden för bönesvar, för nåd och för hjälp. Och för mission. Vi har ingen annan tid. Vi planerar idag. Vi bestämmer idag. Vi gör vad vi skall göra idag. 2Kor 6:2  ”Han säger ju: Jag bönhör dig i nådens tid, jag hjälper dig på frälsningens dag. NU är den rätta tiden, NU är frälsningens dag. Nu skall vi missionera!

Vem skall missionera?

Vår spontana reaktion på den frågan är: ”det skall församlingen, Guds församling göra.” Ja, det är sant, men vem är Guds församling? Vi frågar inte vad är Guds församling? Men VEM är Guds församling? Eller hur kan missionens Herre Jesus Kristus få sin församling att missionera?                                           Svar: på samma sätt som kaptenen i det militära får sitt kompani att röra på sig och aktiveras. När kaptenen ropar ut sin order till sitt kompani är det ingen i kompaniet som frågar: vem ropar han åt? Nej alla vet att det är mig han ropar ut sin order till. När då varje enskild soldat svarar på ordern börjar kompaniet röra på sig. Likadant är det med missionen. Vår Herre ropar ut sin order om mission ”Gå ut i hela världen… till ”kompaniet” församlingen, Församlingen kommer i funktion enbart om den enskilda medlemmen förstår att ”det är mig han talar till”. Alltså vem är Guds församling? Svar: JAG plus alla andra som tror på Jesus Kristus som frälsare och Herre.

Kommer missionen att lyckas?

Med tanke på hur situationen ser ut i vår värld idag är den frågan verkligen relevant. Kommer det att lyckas? Hur lång tid har vi på oss? Vi tror att Jesus kommer tillbaka. Uppdraget som vi fått av honom skall vara färdigt när han kommer. Vad är tecknet på hans tillkommelse och denna tidsålders slut”? Svaret har vi i Matt. 24: 3-14. Lärjungarna frågar Jesus: ”Vad blir tecknet på din återkomst och den här tidsålderns slut? Jesus svarar att man inte skall låta sig luras av alla saker som kommer att ske, det mesta onda saker, men detta evangelium om riket ska förkunnas till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan skall slutet komma. Kommer missionen att lyckas? JAAA! I Upp. 7:9 läser vi ”Därefter såg jag, och se: en stor skara som ingen kunde räkna, av alla folk och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och inför Lammet, klädda i vita kläder och med palmblad i sina händer och de ropade med stark röst: `Frälsningen tillhör vår Gud, som sitter på tronen, och Lammet”. Ja missionen kommer att lyckas. Budskapet kommer att nå varje stam, varje språkgrupp ja varje etnisk grupp.

Hur skall det ske? 

Kristi kärlek driver oss. 2Kor.5:14-21. Jag ber dig läsa hela stycket. Tack!  Beklädda med Den Helige Andes kraft och gåvor skall vi utföra uppdraget. Apg.1:8  Om Petrus som en av Jesu närmaste lärjungar måste gå genom en slutexamen innan Jesus lämnade sina lärjungar, så behöver vi också testas innan vi kan var klara att bringa budskapet ut till en värld i nöd. I Joh. 21 läser vi om Petri test. Testen gällde inte hur mycket han kom ihåg av allt det han sett och hört av under tiden tillsammans med Jesus. Inte heller hur mycket han hade lärt sig av Jesus. Allt detta skulle säkert betyda oerhört mycket i framtiden. Men frågorna gällde enbart Petri personliga relation till Jesus.

  1. Älskar du mig mer än andra älskar mig? Petri svar: jag tycker om dig.
  2. Älskar du mig? Svar: Jag tycker om dig.
  3. Tycker du om mig, Petrus? Svar: Ja, du vet allt om mig, jag tycker om dig.

I den första och andra frågan använder Jesus ordet för Guds fullkomliga kärlek (agape) och Petrus svarar med det kamratliga filos. Detta enligt den grekiska grundtexten. I den tredje frågan sänker Jesus sig ner på Petri nivå och använder Petri eget ord om den kamratliga vänskapen ”filos”. Och på Petri bekännelse, även om den är svag, får han världens främsta uppdrag. Jesus låter oss förstå att det viktigaste för honom är att veta att hans lärjungar utför hans vilja bara därför att de älskar honom och inte av någon som helst annan orsak.  Så hur skall missionen lyckas?  Genom att vi utför Jesus uppdrag därför att vi älskar honom och låter hans kärlek till världen driva oss.