fmf_logo

Vi söker en person som vill jobba som UTBILDNINGSANORDNARE

Utbildningsanordnare
Det finns stor behov i Tanzania av undervisning för elever med inlärningssvårigheter och i behov av stöd.
MKF har ansökt om projektstöd av Utrikesministeriet att under åren 2019-20 utveckla specialundervisningen på New Life Academy, NLA, i Arusha, Tanzania. NLA är en grundskola med omkring 800 elever i förskola, låg- och högstadium.
I arbetsuppgifterna ingår att från Finland vara med och utveckla utbildningsprogrammet för specialundervisningen, koordinera arbetet med samarbetspartners i Finland och i Tanzania samt aktivt delta i fortbildning av skolans personal, lärare och speciallärare.
Tjänsten under perioden omfattar 60% och kan påbörjas redan 1.1.2019 förutsatt att svar på projektansökan kommit och att projektet beviljas. Tjänsten förutsätter utbildning och erfarenhet i specialpedagogik på låg- och högstadienivå, goda kunskaper i engelska, förmåga att samarbeta, organisera och undervisa.
Ansökan sänds till Bjarne Rönnqvist, bjarne.ronnqvist@mkf.fi eller Riholmsvägen 23 A, 66530 Kvevlax senast 21.12.2018. För mera information ring 0400 859919.