påskbild

Påskinsamlingen 2019 pågår under april

Påskinsamlingen 2019

Påskinsamlingen som pågår under april månad är en gammal och god tradition som praktiserats i FMF och MKF under lång tid. Påskinsamlingen görs till förmån för missionsarbetet. Om den lyckas bra, täcker den alla de kostnader som missionsadministrationen i Finland har för missionsarbetet utomlands och missionskostnader utomlands som inte har regelbundet understöd.  Vi tror att det missionsarbete vi tillsammans gör utifrån MKF- gemenskapen är viktigt och att det också samtidigt hjälper den lokala församlingen. Tillsammans med den ”stora” MKF- familjen når vi lite längre än vad vi kanske gör i den lokala gemenskapen. Vi vill också påminna om behovet av förbön för våra utsända missionärer och för våra samarbetspartners. Vi bär varandras bördor, både ekonomiskt, andligt, själsligt och lekamligt! Alla små och stora bidrag är välkomna!

Inbetalningar till arbetet via bank: Om du vill vara med och stödja MKF:s arbete kan du betala in din gåva direkt på MKF:s bankkonto: FI57 405510 2025 7071 med referens 35910.

 Telefonbidrag – ring nummer: 0600 13 931. Genom att ringa MKF:s servicenummer kan du också understöda MKF- arbetet! Ett samtal till MKF:s servicenummer 0600 13931 kostar 10,01 € per samtal. Av denna kostnad går 9,11 € till MKF (Soneras faktureringsavgift är 0,90 €). En automatisk telefonsvarare tackar för bidraget på finska och svenska.

Glada påskhälsningar “Jesus lever!”

Insamlingstillstånd:  Finland: RA/2018/858/Rabita och Åland: ÅLR 2018/ 10310