fmf_logo

ÅRSMÖTE torsd 27 juni 2019 (MKF & FMF)

fmf_logo

Till alla Missionskyrkan i Finlands (MKF:s) & Fria Missionsförbundet rf:s (FMF:s) lokalförsamlingar och röstberättigade ombud 

Kallelse till årsmöte

Medlemmarna i Missionskyrkan i Finland (MKF) & Fria Missionsförbundet rf. (FMF), kallas härmed till årsmöte, torsdagen den 27 juni 2019 kl.13 i Ebeneserkyrkan i Jakobstad.

Föredragningslistan kommer småningom att sättas upp här samt annan årsmötesinformation.  Fullmaktslista sänds till församlingarna i slutet av maj.