Afghanistan

Hazaradjat i centrala Afghanistan är hazarernas land. Hazarerna bor i otillgängliga områden dit det tar minst två dygn att resa med bil från huvudstaden Kabul. Hazarerna är fattiga och står längst ned på samhällsstegen. De lever av jordbruk och fårskötsel. Under september-april hindrar snö framkomligheten och hazarerna blir isolerade.

Genom ett byutvecklingsprojekt i distriktet Lal wa Sardjangal stöder MKF flera byars utveckling så att människornas basbehov ska kunna tillgodoses. I området bor cirka 150 000 personer. 16% av invånarna har tillgång till rent vatten, endast 3 % av kvinnorna kan läsa och 40% av alla barn dör innan de fyllt 5 år.

Byutvecklingsprojektet CDP (Community Development Project)

  • Samarbetar med byaråden för att kartlägga behoven och planera projekten tillsammans. Byaråden består av både män och kvinnor.
  • Ger kvinnor bättre självförtroende, bl.a. genom att de lär sig läsa och skriva.
  • Hjälper byborna med basbehov som rent vatten, näringsriktig kost, hygien och sanitära anläggningar.
  • Ordnar BLISS-kurser (Birth Life Savings Skills) för bybarnmorskor och räddar därmed många nyföddas och föderskors liv.
  • Förbättar hemmiljön genom t.ex. rökfria spisar samt kost- och hälsorådgivning.

MKF har under många år samarbetat med en internationell biståndsorganisation kring projektet i Afghanistan. Sedan 2010 stöder MKF byutvecklingsprojektet CDP i Lal. Arbetet understöds av Utrikesministeriet.

13 damtoalett afghanistan_2 afghanistan_72

afgh1