Posts by Hakan

fmf_logo

Vi söker en person som vill jobba som UTBILDNINGSANORDNARE

Utbildningsanordnare Det finns stor behov i Tanzania av undervisning för elever med inlärningssvårigheter och i behov av stöd. MKF har ansökt om projektstöd av Utrikesministeriet att under åren 2019-20 utveckla specialundervisningen på New Life Academy, NLA, i Arusha, Tanzania. NLA är en grundskola med omkring 800 elever i förskola, låg- och högstadium. I arbetsuppgifterna ingår […]