Posts by Hakan

fmf_logo

ÅRSMÖTE torsd 27 juni 2019 (MKF & FMF)

Kallelse till årsmöte: Medlemmarna i Missionskyrkan i Finland (MKF) kallas härmed till årsmöte, torsdagen den 27 juni 2019, kl.13 i Ebeneserkyrkan i Jakobstad. Ärenden: Det mesta berör sedvanliga ärenden, men en motion kommer också att behandlas under mötet. Röstberättigade vid samfundets årsmöten: - Varje församling har rätt att sända ett (1) befullmäktigat ombud för varje påbörjat tiotal (10) […]

IMG_0233

KDS – Kristendomsskolan 1-7 juli 2019 på Humle

Är du nyfiken på vad det här med kristen tro handlar om? Eller kanske du vill växa i den tro du redan har? Då är Kristendomsskolan för dig! Det första året är ungefär som skriftskolan och handlar om grunderna i kristen tro, men det roliga är att det inte tar slut efter bara ett läger […]