Posts by Hakan

fmf_logo

Samfundstyrelsen, pastors o medarbetardagar 10-14 januari 2020

Samfundstyrelsen, pastorsgemenskapen och tidvis andra arbetsgrupper möts på Sjömansro i Lappvik till gemensamma samtal. Inbjudan sänds ut och anmälan behöver göras till: info@mkf.fi Välkomna! Upplägg gällande samtalstider Fred 10.1. start med kvällsmat kl.17 Fred kl.19 samling 1 Lörd kl 9:30 samling 2, kl 14:30 samling 3, kl 19 samling 4 Sönd kl 9:30 samling 5, kl 14:30 samling […]