Posts by Hakan

fmf_logo

ÅRSMÖTE torsd 27 juni 2019 (MKF & FMF)

Till alla Missionskyrkan i Finlands (MKF:s) & Fria Missionsförbundet rf:s (FMF:s) lokalförsamlingar och röstberättigade ombud  Kallelse till årsmöte Medlemmarna i Missionskyrkan i Finland (MKF) & Fria Missionsförbundet rf. (FMF), kallas härmed till årsmöte, torsdagen den 27 juni 2019 kl.13 i Ebeneserkyrkan i Jakobstad. Föredragningslistan kommer småningom att sättas upp här samt annan årsmötesinformation.  Fullmaktslista sänds […]

påskbild

Påskinsamlingen 2019 pågår under april

Påskinsamlingen 2019 Påskinsamlingen som pågår under april månad är en gammal och god tradition som praktiserats i FMF och MKF under lång tid. Påskinsamlingen görs till förmån för missionsarbetet. Om den lyckas bra, täcker den alla de kostnader som missionsadministrationen i Finland har för missionsarbetet utomlands och missionskostnader utomlands som inte har regelbundet understöd.  Vi tror […]