Nyheter

fmf_logo

ÅRSMÖTE torsd 27 juni 2019 (MKF & FMF)

Kallelse till årsmöte: Medlemmarna i Missionskyrkan i Finland (MKF) kallas härmed till årsmöte, torsdagen den 27 juni 2019, kl.13 i Ebeneserkyrkan i Jakobstad. Ärenden: Det mesta berör sedvanliga ärenden, men en motion kommer också att behandlas under mötet. Röstberättigade vid samfundets årsmöten: - Varje församling har rätt att sända ett (1) befullmäktigat ombud för varje påbörjat tiotal (10) […]

IMG_0233

KDS – Kristendomsskolan 1-7 juli 2019 på Humle

Är du nyfiken på vad det här med kristen tro handlar om? Eller kanske du vill växa i den tro du redan har? Då är Kristendomsskolan för dig! Det första året är ungefär som skriftskolan och handlar om grunderna i kristen tro, men det roliga är att det inte tar slut efter bara ett läger […]

Missionskonferens program 2019

Läs & lyssna från Missionskonferensen i Kvevlax

  Weekenden 19- 20 januari 2019 hölls en Missionskonferens i Missionskyrkan i Kvevlax. Lyssna gärna på predikan som Krister Gunnarsson höll på söndag förmiddag.     Undervisningen under lördagen 19.1.2019. KRISTEN MISSION av Kaj Holtti Under Missionskonferensens första dag höll Kaj Holtti en tankeväckande undervisning som gav svar på många av de frågor som ofta […]

fmf_logo

Dataskyddsinfo

Dataskyddsförordningen (EU 679/2016) tillämpas från och med 25.5.2018. Om Missionskyrkan i Finlands dataskydd och behandling av personuppgifter kan du läsa här.

fmf_logo

På Vägs utgivning 2018

Tidningen På Väg kommer ut med två nummer under 2018. Utgivningstakten är följande: april (vecka 17) och september. I  december utkommer ett jultidningspaket som består av vår egen  Fridsstjärnan -& JulDagen (från Dagengruppen i Sverige). Kontakta oss per e-post info@mkf.fi för information om deadlines ifall du vill bidra med material.

fmf_logo

Samtalsdag i Tammerfors

MKF samlades till en dag med samtal och inspiration i Tammerfors den 13 januari. Dagen inleddes av samfundsledare Håkan Björklund . Det fanns flera viktiga frågor att behandla. Samlingsplatsen var Scandic City vilket var en ypperlig träffpunkt för både södra Finlands-, Ålands -och Österbottenförsamlimngarna. Evangelistmissionen Olle Rosenqvist gav en introduktion om synen på missionsarbete. Att […]

fmf_logo

Vår insats skapar förändring

Han kommer gående mot oss i rask takt. Med en motorcykelhjälm av karaktäristisk guyanamodell på huvudet märker man att han har bråttom. Med sin alltid glada och intensiva uppsyn hälsar han snabbt och berättar vad som hänt. Tor (Tege) Gull och jag har nyss anlänt till vårt hotell i Georgetown. Eworth Williams är gift med projektkoordinator […]

60H

Höstinsamlingen pågår i september och oktober

Höstinsamlingen är MKF:s årliga insamling till förmån för samfundets arbete. I år pågår insamlingen under hela september och oktober. Just nu är behovet av understöd mycket stort. MKF-styrelsen önskar därför utmana alla att komma med i en extra stor höstinsamling till stöd för MKF:s arbete. Insamlingsmålet är  20 000 euro. Styrelsen hoppas också att alla […]