Guyana

I Guyana samarbetar MKF med den lokala organisationen Full Gospel Fellowship, FGF, kring olika sociala projekt.

Fattigdomen i Guyana är mycket stor. Landet beräknas vara det fattigaste i Latinamerika, näst efter Haiti.

Sociala center. MKFs fokus för Guyana är att stöda FGF att starta sociala center på olika platser. Tre center står klara och två är under uppbyggnad. Centren erbjuder verksamhet i form av yrkesträningskurser i olika ämnen, barndagvård och matutdelning för skolbarn etc. Behovet av ytterligare utrymmen har vuxit år efter år.

Kwakwani, är en djungelby 200 km in i landet från huvudstaden Georgetown. I december 2012 invigdes Kwakvani empowerment center då byggandet av tvåvåningshuset var färdigt. Idag fungerar centret som efterskola med stödkurser i matematik och modersmål samt stöd för barn som inte klarat vanlig skolgång (sk. dropouts).

Haslington är en förstad öster om Georgetown och 2015 påbörjades planeringen av ett center för dagvård och yrkesträningskurser.

Mocha Arcadia är en förstad väster om huvudstaden och där inleddes 2015 en efterskola med stödundervisning. En byggnad renoveras för ändamålet.

Albouystown är en fattig stadsdel i Georgetown där FGFs största församling finns. Där inleddes redan 2002 verksamhet när en byggnad renoverades för den sociala verksamheten. 2009 uppfördes en tredje våning på huset för när verksamheten växte. Centret erbjuder yrkesträningskurser, hälsovårdstjänster och rådgivning åt de behövande i närsamhällena. Projektet avslutades 2014. Övriga avslutade projekt finns i indianreservatet Tapakuma där ett socialt center är byggt, en hälsoklinik Wakapoa och ett snickeri i djungelbyn Haruaruni.

Kapacitetsutveckling Med stöd från MKF har FGF startat ett kapacitetsutvecklings-projekt (Capacity Building). Målet med projektet är att FGF ska bli bättre på att sköta administration och ekonomihantering gällande sociala projekt. Inom ramen för projektet ordnas bland annat träning i projekthantering och bokföring för projektledare.

Arbetet i Guyana får understöd av Utrikesministeriet.

Du kan läsa mer om arbetet i Guyana på Frikyrklig Samverkans hemsida www.frikyrkligsamverkan.fi.

Dagisbarn vid Alboystown Lektion vid centret i Kwakwani Sociala centret i Alboystown som ligger intill kyrkan till vänster Snickeriet i Hauraruni. Uppbyggt med biståndsmedel