Hemsida och media

Hemsidan och tidningen På Väg sköts av Kommunikatören.

Kontaktperson: Jessica Taipale

Tel: 040 96 36 347

E-post: jessica.taipale@gmail.com