MKF I UTLANDET

MKF är ett litet finlandssvenskt trossamfund som har ett brett och mångsidigt utlandsarbete genom sina lokalförsamlingar. Utlandsarbetet består av flera olika delar.

Biståndsprojekt i samarbete med UM: Vi stöder biståndsprojekt för utveckling i flera länder i Sydamerika, Asien och Afrika.

  • I Guyana stöder MKF uppförandet och starten av så kallade socialcenter på flera platser runt om i landet. Vid centren får bland annat ungdomar yrkesträning i olika praktiska ämnen och färdigheter, skolbarn får mat och tillgången till hälsovården har förbättrats. I grannlandet Surinam ges utsatta barn och ungdomar undervisning och stöd som relaterar till missbruk, familjevåld och olika sjukdomar och de erbjuds olika fritidsaktiviteter.
  • I Brasilien erbjuds olika former av stöd till slummens fattiga befolkning.
  • I Afghanistan samarbetar MKF med en lokal biståndsorganisation kring ett byutvecklingsprojekt i centrala Afghanistan. Vi sänder även ut finländare för korta regelbundna insatser.
  • I Tanzania har MKF från och med 2012 inlett ett samarbete med New Life Outreach/New Life Academy (NLA) i Olosiva, Arusha. NLA är en privat skola för barn i åldern 4-13 år med cirka 470 elever. Tack vare stödet från MKF kommer NLA nu att kunna bygga en secondary school (högstadieskola) på skolområdet, samt färdigställa skolans kök och matsal.

Biståndsprojekten utförs av lokala kristna kyrkosamfund eller organisationer efter gemensam planering med MKF. MKF får statsstöd för biståndsprojekten via frikyrkornas takorganisation Frikyrklig Samverkan. Också MKF:s lokalförsamlingar runt om i Svenskfinland stöder de olika biståndsprojekten.

Mångsidigt missionsarbete: MKF har också ett mångsidigt missionsarbete som bedrivs med stöd av gåvor och kollekter. Missionsarbetet omfattar bland annat hjälparbete i närområdet såsom Karelen och Baltikum. Missionsarbetet finns också längre bort, till exempel missionspilot-verksamhet i Arnhemland som är Australiens största reservat för aboriginer.

MKF stöder utländska pastorer i olika församlingsfunktioner. Stöd ges också till olika former av evangelisationssatsningar. MKF:s resande evangelist Olle Rosenqvist reser regelbundet till platser där han får möjlighet att både dela evangeliet och undervisa nykristna.

Beställ vår informationsbroschyr! MKF är involverat i ett mycket spännande och variationsrikt arbete! Du kan beställa vår informationsbroschyr som ger utförlig information om allt det arbete vi är en del av. Är du intresserad av något visst arbete eller bara är nyfiken på vårt utlandsarbete så får du gärna ta kontakt. Tillsammans åstadkommer vi så mycket mer!

Dagis vid Alboystown Åttonde klassen i nya högstadiet Konferens i Mirik Flyg i Australien Bistånd i Afghanistan