Tanzania

Tanzania är ett land under utveckling. Här samarbetar Missionskyrkan i Finland med organisationen New Life Outreach, som driver skolan New Life Academy (NLA) i byn Olosiva nära Arusha. Målet med MKF:s understöd är att NLA skall kunna påbörja och färdigställa byggandet av en “Secondary School” (jmfr högstadiet i Finland) på skolområdet.

NLA är en privat skola för barn i åldern 4-18 år. Skolan har cirka idag ca 600 elever och ger undervisning för en så kallad babyklass, för preschool-elever och primary school-elever i sju årskurser och sedan 2013 en högstadieskola. År 2017 inleds A-level som motsvarar vårt gymnasium. Från 2014 utökades projektet att också  stöda utvecklingen av de lägre årskurserna och ett hem för föräldralösa flickor som finns på området.

I jämförelse med landets andra skolor har NLA klarat sig mycket bra och skolan anses höra till de mest framgångsrika skolorna i landet. Skolan bygger på kristna värderingar, vilket betyder att man följer den statliga läroplanen men ger undervisning i kristendom cirka två lektioner i veckan.

Nyckeln till en bättre framtid för barnen i Tanzania är utbildning. Ledningen för skolan har därför upplevt ett stort behov av att utveckla verksamheten. Hittills har det uppförts byggnader för högstadie- och gymnasieundervisningen, administration, toaletter, borrbrunn och vattentorn, logement för tonårsflickor. Från hösten 2016 kommer lågstadiet att renoveras och byggas ut.

På så sätt kan höja standarden på skolmiljö och undervisning och alla elever kan få gå hela sin skolgång på NLA, vilket är ett stort önskemål hos både elever, lärare och föräldrar.

Mer information om NLA finns på www.newlifeacademy.dk.

Åttonde klassen i nya högstadiet

Nybyggda vattentornet som rymmer 20000 liter förser kök, toaletter och grönområden med vatten. I bakgrunden syns berget Mero

Undervisning i lågstadiet Skolan äger två bussar som hämtar barnen som bor längre bort Första byggnaden för högstadeit invigdes i maj 2012