fmf_logo

Samfundstyrelsen, pastors o medarbetardagar 10-14 januari 2020

Samfundstyrelsen, pastorsgemenskapen och tidvis andra arbetsgrupper möts på Sjömansro i Lappvik till gemensamma samtal.

Inbjudan sänds ut och anmälan behöver göras till:

info@mkf.fi

Välkomna!

Upplägg gällande samtalstider

Fred 10.1. start med kvällsmat kl.17

Fred kl.19 samling 1

Lörd kl 9:30 samling 2, kl 14:30 samling 3, kl 19 samling 4

Sönd kl 9:30 samling 5, kl 14:30 samling 6, kl 19 samling 7

Månd kl 9:30 samling 8, kl 14:30 samling 9, kl 19 samling 10