APG 29

APG 29

APG 29

Lärjungaskolan APG 29 hålls preliminärt på Sjömansro! Apg29 är en internationell missions-, ledar- och lärjungaskola.

Vi arbetar med många olika saker just nu för att kunna förverkliga en lärjungaskola på Sjömansro. Mer information kommer småningom.

SAMARBETE : Skolan är ett samarbete mellan församlingar och samfund i flera länder. Vi räknar med att ha deltagare från Norden, Europa och Latin Amerika, m.fl länder.

DATUM: 7 januari – 31 mars, 2018

PLATS: Sjömansro, Hamnvägen 38-40, 10820 Lappvik

UPPLÄGG: Måndagar till fredagar  medan man under veckoslut är ute i närliggande församlingar och tre hela veckor vid olika tider reser alla på praktik ut i landet.

LEDARE: Förutom att vi har en till två huvudledare, har varje Apg 29- skola en grupp med hjälpledare. Det är tidigare deltagare som återkommer.

UNDERVISNING OCH LÄRARE: Huvudundervisningen är fokuserad på Markusevangeliet och Apostlagärningarna. Det är första lektionen tisdag till fredag varje vecka. Varje vecka kommer någon ytterligare lärare och undervisningar i ämnen som föreslås från Apg29 Denna undervisning sker under den andra lektionen på förmiddagen. Det kan t.ex vara om bön, den helige Ande eller liknande rubriker.

PRAKTIK VECKOSLUT: På en Apg29 är alla ute under veckosluten för praktik i team på 4- 5 personer med en ledare. Det är ett ypperligt tillfälle att stödja församlingar med evangelisation eller varför inte något pioner- arbete. Samma team återvänder vanligtvis till samma plats för kontinuitetens skull.     Om församlingar kan hjälpa till med transporter är det naturligtvis välkommet.

PRAKTIKVECKOR: Tre veckor under skolan reser alla ut i team på 4-5 personer och är hela veckan på en plats. Tanken är att det ska vara i en annan del av landet än där  veckoslutpraktiken pågår.  Enkelhet är ledordet.

EFTERMIDDAGAR: Undervisningen sker under förmiddagarna i två pass. Under eftermiddagarna  tisdag till torsdag hålls seminarier. Det kan vara språkstudier, förberedelser för helgerna, vissa specialämnen som t.ex. Kulturmöten, Sex och Samlevnad, Missionsinspiration, Hur man presenterar Jesus för människor med annan religion (Islam).

VILA: Måndagar är vilodag. Då är det inga lektioner eller semianrier. Man kan tvätta, ta promenader, läsa en bok, få egentid. Vissa måndagar är det resdag till veckopraktiken på annan plats i landets.

EKONOMI OCH BUDGET: Liksom den första Lärjungaskolan, som hölls på Soltorp (1975), praktiseras Offerglädjens stund- principen. Vi har inga fasta avgifter, men vi räknar med att var och en ber och ger under personligt ansvar.  Kostnaden för varje elevs uppehälle beräknas vara cirka 300- 350€/ månad. Kostnader för praktikresor kan tillkomma.

BIDRAG OCH STÖD: Alla kan delta, även om man inte kan vara på plats. Vi hoppas att du vill vara med i bön och stöd för skolan och elevernas välbefinnande.