MKF I UTLANDET

MKF är ett litet finlandssvenskt trossamfund som har ett brett och mångsidigt utlandsarbete genom sina lokalförsamlingar. Utlandsarbetet består av flera olika delar.

Tidigare biståndsprojekt i samarbete med UM: Vi har stött biståndsprojekt för utveckling i flera länder i Asien och Afrika.

  • I Guyana var MKF med i uppförandet och starten av så kallade socialcenter på flera platser runt om i landet. Vid centren får bland annat ungdomar yrkesträning i olika praktiska ämnen och färdigheter, skolbarn får mat och tillgången till hälsovården har förbättrats.
  • I Afghanistan samarbetar MKF med en lokal biståndsorganisation kring ett byutvecklingsprojekt i centrala Afghanistan. Vi har tidigare sänt ut finländare för korta regelbundna insatser.
  • I Tanzania hade MKF 2012- ett samarbete med New Life Outreach/New Life Academy (NLA) i Olosiva, Arusha. NLA är en privat skola för barn i åldern 4-13 år med cirka 470 elever. Tack vare stödet från MKF kommer NLA nu att kunna bygga en secondary school (högstadieskola) på skolområdet, samt färdigställa skolans kök och matsal.

Mångsidigt missionsarbete: MKF har också ett mångsidigt missionsarbete som bedrivs med stöd av gåvor och kollekter. Missionsarbetet omfattar bland annat hjälparbete i närområdet såsom Karelen och Baltikum. Missionsarbetet finns också längre bort, till exempel hjälpverksamhet i Arnhemland som är Australiens största reservat för aboriginer.

MKF stöder utländska pastorer i olika församlingsfunktioner. Stöd ges också till olika former av evangelisationssatsningar. MKF:s resande evangelist Olle Rosenqvist reser regelbundet till platser där han får möjlighet att både dela evangeliet och undervisa nykristna.

Beställ vår informationsbroschyr! MKF är involverat i ett mycket spännande och variationsrikt arbete! Du kan läsa en del om bistånds och missionsarbetet i På Väg som finns som i en pdf version.

Tillsammans åstadkommer vi så mycket mer!

Dagis vid Alboystown Åttonde klassen i nya högstadiet Konferens i Mirik Flyg i Australien Bistånd i Afghanistan