TIDNINGEN PÅ VÄG

Tidningen “På Väg” är MKF:s tidning som utkommer några gånger per år. Tidningen skickas hem gratis till alla medlemmar i MKF:s församlingar samt till övriga intresserade. I “På Väg” kan du läsa om vad som händer inom MKF:s arbete just nu – både hemma i Finland och i arbetet världen över.

Vill du prenumerera på “På Väg”? Skicka då ett mejl till info@mkf.fi där du uppger ditt namn och din adress.

Du kan också läsa På Väg på nätet.

Här hittar du våra senaste nummer:

På Väg 2-23 (5MB)

På Väg 1-23 (7MB) / (2MB)

På Väg Mini julen 2022 (9MB) / (1MB) 

På Väg 1-22 (19MB) / (3MB)

Pa Väg 1-20

På Väg 2-19

På väg 1-19

På väg 3-18

År 2016 och tidigare nummer hittas här (Tryck på länken för att läsa.)