Kollektivavtal för kristliga organisationer

MKF följer kollektivavtalet för kristliga organisationer:  Kollektivavtal