Våra församlingar

BILLNÄS

Missionskyrkan i Billnäs

Besöksadress: Egnahemsallén, 10330 BILLNÄS

Post: c/o Rönnqvist, Riholmsvägen 23A, 66530 Kvevlax

Tfn: 0400-859 919

E-post: bjarne.ronnqvist@missionskyrkan.fi

Hemsida: www.kyrktorget.fi/missionskyrkan.billnas

 

BORGÅ

Missionskyrkan i Borgå

Fredsgatan 37, 06100 BORGÅ

Tfn 0400-512643

E-post: hc.nymalm@kolumbus.fi

Hemsida: http://missionskyrka.net/v03

 

EKENÄS

Missionskyrkan i Ekenäs

Björknäsgatan 11, 10600 EKENÄS

Tel: 050-467 0231

Hemsida: http://www.ekenasmissionskyrka.net/

 

HELSINGFORS

Andreaskyrkan

Högbergsgatan 22 C, 00130 HELSINGFORS

Tel: 044-764 2620 (ti 13-15, ons 10-12)

E-post: info@andreaskyrkan.fi

Hemsida: www.andreaskyrkan.fi

 

JAKOBSTAD

Ebeneserkyrkan i Jakobstad

Södermalmsgatan 1, 68600 JAKOBSTAD

Tel: 06-723 1252

E-post: stefan.lov@ebeneserkyrkan.fi

Hemsida: www.ebeneserkyrkan.fi

 

KRONOBY

Kronoby friförsamling

Tel: 050-553 36 85

 

KVEVLAX

Kvevlax Missionskyrka

Åldermansvägen 4, 66530 KVEVLAX

Tel: 06-346 0201

E-post: info@kvevlaxmissionskyrka.fi

Hemsida: https://missian.weebly.com/

 

MARIEHAMN

Missionskyrkan på Åland

Storagatan 10, 22100 MARIEHAMN

Tel: 018-19353

E-post: info@missionskyrkan.aland.fi

Hemsida: www.missionskyrkan.ax

 

NYKARLEBY

Missionskyrkan i Nykarleby

Sollefteågatan 12, 66900 NYKARLEBY

Tel: 050-589 5897

E-post: fina@multi.fi

 

NÄRPES

Missionskyrkan i Närpes

Smedjevägen 1, 64200 NÄRPES

E-post: martabenklemets@gmail.com

http://www.kyrktorget.fi/missionskyrkan.narpes

 

SIBBO

Sibbo Svenska Friförsamling

Gesterbyvägen 102, 04130 SIBBO

Tel: 0400-568 783

Hemsida: https://sibbofriforsamling.wordpress.com/

E-post: barbro_osterberg@hotmail.com

 

SUNDOM

Sundom Missionsförsamling

Norrbacken 48, 65410 SUNDOM

Tel: 050-349 0470

Hemsida: https://www.kyrktorget.se/sundom.missionshus

E-post: catarina.olin@netikka.fi

 

VASA

Missionskyrkan i Vasa

Fredsgatan 20, 65100 VASA

Tel: 06-317 5075

Hemsida: https://www.missionskyrkanivasa.fi/svenska

E-post: info@vasamissionskyrka.fi

 

VÖRÅ

Vörå Friförsamling Lombyvägen 75, 66600 VÖRÅ

Tel: 040-828 2151

 

YTTERMARK

Betesdaförsamlingen i Yttermark

Östra Linjen 786, 64220 YTTERMARK

Tel:  050-558 71 05

E-post: c.gull@boxen.fi

Hemsida: www.kyrktorget.se/betesda.yttermark

 

ÅBO

Missionskyrkan i Åbo

c/o Ramstedt Kaj-Erik
Karris Gata 3 D 34
20320 Åbo

E-post: info@friffe.fi

Hemsida: www.friffe.fi

 

ÖVERMARK

Missionskyrkan i Övermark

Vasavägen 1632, 64610 ÖVERMARK

Tel: 0400-931 151

E-post: albin.stenback@ssvnet.fi