Våra församlingar

BILLNÄS

Missionskyrkan i Billnäs
Besöksadress: Egnahemsallén, 10330 BILLNÄS
Post: c/o Rönnqvist, Riholmsvägen 23A, 66530 Kvevlax
Tfn: 0400-859 919
E-post: bjarne.ronnqvist@mkf.fi
Hemsida: www.kyrktorget.fi/missionskyrkan.billnas

BORGÅ

Missionskyrkan i Borgå
Fredsgatan 37, 06100 BORGÅ
Tfn 050-5272285
E-post: roger.andersson@mkf.fi
Hemsida: http://missionskyrka.net/v03

EKENÄS

Missionskyrkan i Ekenäs
Björknäsgatan 11, 10600 EKENÄS
Tel: 050-467 0231
Hemsida: http://www.ekenasmissionskyrka.net/

HELSINGFORS

Andreaskyrkan
Högbergsgatan 22 C, 00130 HELSINGFORS
Tel: 040 836 7686 
E-post: markus.osterlund@andreaskyrkan.fi
Hemsida: www.andreaskyrkan.fi

JAKOBSTAD

Ebeneserkyrkan i Jakobstad
Södermalmsgatan 1, 68600 JAKOBSTAD
Tel: 040-7722182
E-post: stefan.lov@ebeneserkyrkan.fi
Hemsida: www.ebeneserkyrkan.fi

KVEVLAX

Kvevlax Missionskyrka
Åldermansvägen 4, 66530 KVEVLAX
Tel: 045-6483990
E-post: kvevlax.missionskyrka@gmail.com
Hemsida: https://missian.weebly.com/

MARIEHAMN

Missionskyrkan på Åland
Storagatan 10, 22100 MARIEHAMN
Tel: 018-19353
E-post: missionskyrkan.ax@gmail.com
Hemsida: www.missionskyrkan.ax

NÄRPES

Missionskyrkan i Närpes
Smedjevägen 1, 64200 NÄRPES
E-post: marta.klemets@gmail.com

SIBBO

Sibbo Svenska Friförsamling
Gesterbyvägen 102, 04130 SIBBO
Tel: 0400-568 783
Hemsida: https://sibbofriforsamling.wordpress.com/
E-post: barbro_osterberg@hotmail.com

SUNDOM

Sundom Missionsförsamling
Norrbacken 48, 65410 SUNDOM
Tel: 050-349 0470
Hemsida: https://www.kyrktorget.se/sundom.missionshus
E-post: m2rtsaar@gmail.com

VASA

Missionskyrkan i Vasa
Fredsgatan 20, 65100 VASA
Tel: 050-3717477
Hemsida: https://www.missionskyrkanivasa.fi/svenska
E-post: info@vasamissionskyrka.fi


YTTERMARK

Betesdaförsamlingen i Yttermark
Östra Linjen 786, 64220 YTTERMARK
Tel:  050-558 71 05
E-post: c.gull@boxen.fi
Hemsida: www.kyrktorget.se/betesda.yttermark

ÅBO

Missionskyrkan i Åbo
c/o Ramstedt Kaj-Erik
Karris Gata 3 D 34
20320 Åbo
E-post: info@friffe.fi
Hemsida: www.friffe.net

ÖVERMARK

Missionskyrkan i Övermark
Vasavägen 1632, 64610 ÖVERMARK
Tel: 0400-931 151
E-post: albin.stenback@ssvnet.fi