IFFEC

IFFEC kan ses om ett internationellt nätverk för skapande av relationer och samarbete mellan de fria evangeliska samfunden och dess ledare. IFFECs styrelse, exekutiva kommitten, ordnar generalkonferens vart fjärde år och det finns också kommittér för teologi, mission, ungdom och barn med uppgift att koordinera samarbetet och ordna konferenser för respektive ansvarsområde.
Missionskyrkor finns i förljande länder: Belgien, Brasilien, Bulgarien, Canada, Tjeckien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Indien, Holland, Hong Kong, Kaledonien, Norge, Polen, Slovakien, Spanien, Sverige, Schweiz, USA, Venecuela. Evangelska frikykan i Libanon är associerad medlem.
Desutom finns associerade medlemmar från flera länder i Latinamerika genom Confronternidad de Iglesias del Pacto Evangélico, CIPE som koordinerar samarbetet i några latinamerikanska länderna.
På webbplatsen www.iffec.org finns förteckning på alla medlemskyrkor och en del annan information.