Konferensprogram

Torsdag 8.6

12.00 Lunch
13.00 Medarbetarsamling för ledarteam: ”Ledarens inre liv”, Stefan Swärd
14.30 Kaffe
15.00 Medarbetarsamlingen fortsätter: ”Att bygga team – starkare tillsammans”, Ulf Häggqvist
16.30 Middag
19.00 Kvällsmöte, Stefan Swärd
21.00 Kvällste

Fredag 9.6

9.00 Lovsång
9.15-10.15 Bibelstudium: ”Mobilisering i Nehemja”, Markus Österlund
10.30-12 Temasamling: ”Missional livsstil – Livspusslet”, Mats Aspvik 
12.00 Lunch
14.30-16 Temasamling: ”Sunda missionala församlingar”, Kjell Birkeland
16.30 Middag
19.00 Kvällsmöte, Stefan Swärd
21.00 Kvällsté

Lördag 10.6

9.00 Lovsång
9.15-10.15 Bibelstudium: ”Arvet är framtiden – mission och församlingsplantering”, Ulf Häggqvist
10.30-12 Temasamling: ”Kallelsen – mitt i livet”, Agneta Enström & Kjell Birkeland
12.00 Lunch
14.30-16 Temasamling: ”Familj, barn och församling”, Emmanuel & Alexandra Hyllerud
16.30 Middag
19.00 Kvällsmöte, Stefan Swärd
21.00 Kvällste

Söndag 11.6

10.00 Avslutningsgudstjänst med nattvard, Stefan Löv
12.00 Lunch

Barnkonferensen

Barnkonferensen leds av Emmanuel och Alexandra Hylleryd:

  • torsdag kl.19
  • fredag kl.10.30 och kl.19
  • lördag kl.10.30 och kl.19
  • söndag kl.10

Ebenesers barnledare håller i trådarna för lek och skoj:

  • fredag och lördag kl.14.30

Missionskyrkan i Finlands sommarkonferens går av stapeln 8-11 juni 2023. Konferensplatsen är Länsinummi skola, Västerleden 1, 68630 Jakobstad. Anmäl dig här!

Sommarkonfernsen 2023 | Talare | Konferensprogram | Logi | Måltidspaket | Inspelningar