OM OSS

Missionskyrkan i Finland (MKF) består av 13 självständiga församlingar som finns på olika orter i Svenskfinland.

Församlingarna vill ge rum för livsviktiga frågor och visa att Jesus Kristus kan möta den längtan av hopp, tro och kärlek som vi alla bär på.

Utöver det dagliga församlingsarbetet bedriver MKF missionsarbete på många håll i världen.

Huvudkontoret finns sedan 1.1.2022 i Borgå.