OM OSS

Missionskyrkan i Finland (MKF) består av 17 självständiga församlingar som finns på olika orter i Svenskfinland.

Församlingarna vill ge rum för livsviktiga frågor och visa att Jesus Kristus kan möta den längtan av hopp, tro och kärlek som vi alla bär på.

Utöver det dagliga församlingsarbetet bedriver MKF missions- och biståndsarbete på många håll i världen.

Huvudkontoret finns i Ekenäs, medan biståndsavdelningen med kontor finns i Helsingfors.