MKF I FINLAND

Missionskyrkan i Finland (MKF) består av 13 självständiga församlingar som finns på olika orter i Svenskfinland.

Församlingarna vill ge rum för livsviktiga frågor och visa att Jesus Kristus kan möta den längtan av hopp, tro och kärlek som vi alla bär på.

Huvudkontoret finns i Borgå på Fredsgatan 37 (06100 Borgå).

Du är alltid välkommen att ta kontakt med oss! Du når oss på tfn 050-5272285 (Roger Andersson) eller epost info@mkf.fi