MKF I FINLAND

Missionskyrkan i Finland (MKF) består av 17 självständiga församlingar som finns på olika orter i Svenskfinland.

Församlingarna vill ge rum för livsviktiga frågor och visa att Jesus Kristus kan möta den längtan av hopp, tro och kärlek som vi alla bär på.

Huvudkontoret finns i Ekenäs, medan biståndsavdelningen med kontor finns i Helsingfors.

Du är alltid välkommen att ta kontakt med oss!