TIDNINGEN PÅ VÄG

Tidningen “På Väg” är MKF:s nya tidning. “På Väg” utkommer med 4 nummer per år och skickas hem gratis till alla medlemmar i MKF:s församlingar samt till övriga intresserade. I “På Väg” kan du läsa om vad som händer inom MKF:s arbete just nu – både hemma i Finland och i arbetet världen över.

Vill du prenumerera på “På Väg”? Skicka då ett mejl till jessica.taipale@gmail.com där du uppger ditt namn och din adress.

Du kan också läsa På Väg på nätet. Läs nätversionen av de senaste numren här! (Tryck på länken för att läsa.)