Australien

Familjen Fabio och Maria  Zuglian har varit MKF:s missionärer sedan 2007. Just nu är familjen i Finland på viloperiod och deras fortsatta arbete i Australien är osäkert (september 2019)

De har de senaste åren arbetat inom missionsorganisationen Pioneers.  Innan dess jobbade de många år med missionsflyg via Mission Aviation Fellowship, MAF, i norra Australien.

Maria har bland annat jobbat med hälso- och sjukvårdsverksamhet bland den aboriginska befolkningen.

Hon jobbar också deltid som hälsosyster i en aboriginsk by. Till hennes arbetsuppgifter hörde att göra hälsogranskningar på barn, ofta i deras eget hem.