Barnledardagen 2014

barnledardag

Välkommen med på barnledar- och föräldradag!

På stadig grund – Andligt föräldraskap i hem och församling

1.2 2014 i Grankulla Metodistf������rsamling

2.2 2014 i Vasa Sion

Talare: Marina Andersson

Marina Andersson är en engagerad ledare för den lilla barngruppen men reser också runt som talare och inspiratör på utbildningsdagar och konferenser. Hon är initiativtagare till Pingstkyrkan i Sveriges ungdomsförbund, Pingstung:s söndagskolmaterial ”Leva livet”.

Anmälan per E-post till:markus.linde@betania.fi Eller telefon: till Per-Richard Levälahti: 0505719448

Arrangör: Frikyrklig Samverkan rf

Mer info om Barnledardagen 2014 finns här: barnledardag2