ÅRSMÖTE torsdag 27 juni, 2019, kl.13

Till alla Missionskyrkan i Finlands (MKF:s) & Fria Missionsförbundet rf:s (FMF:s) lokalförsamlingar och röstberättigade ombud 

Kallelse till årsmöte: Medlemmarna i Missionskyrkan i Finland (MKF) och Fria Missionsförbundet rf (FMF) kallas härmed till årsmöte, torsdagen den 27 juni 2019 kl.13 i Ebeneserkyrkan i Jakobstad.

Föredragningslista och annat årsmötesmaterial kommer att sättas upp här: