Inspirationsdag på Sjömansro 14.1.2017

mkf_banner_inspiration_final

Inspirations- och samtalsdag för MKF-församlingarna i södra Finland.