Information

MKFs sommarkonferens ordnas denna gång i Grankulla. För två år sedan hölls konferensen på samma plats, närmare bestämt Suomen Raamattuopisto i centrum av staden. Platsen uppskattades av de flesta eftersom mat, logi och samlingar kunde hållas på samma område.

Temat för i år är ’VÄGVAL’ och vi har många intressanta medverkande som gästar oss. Årets huvudtalare heter Pär Alfredsson. Han arbetar som resande evangelist inom Equmeniakyrkan i Sverige. Andra talare och medverkande är bland annat,  Dan Johansson samt Andy Chambers. Dan bor i Sverige där han är en uppskattad bibellärare med ett stort engagemang i Israelfrågor. Andy Chambers bor med sin familj i Vanda. Han arbetar mycket med frågor som tangerar ämnen som; träning i kristet lärjungaskap, frågor om sexualitet- identitet, själavård osv.

I år kommer vi också att ha en mängd seminarier i konferensen. Förutom de tidigare nämnda talarna medverkar Carina Hult i en av intressegrupperna. Hon är från Göteborg och gästade Finland och några av våra församlingar redan hösten 2011 i samband med lärjungaskolan Apg29. Hon deltog även i förra årets sommarkonferens i Sundom. Intressegrupperna kommer att äga rum under fredagen och lördagen. Tanken är att var och en skall kunna bli utrustad och inspirerad kring just ett sådant tema som passar en själv bäst. Listan på intressegrupper ser du längre ned.

Mat och boende

Mat och logi ordnas för anmälda konferensdeltagare på Suomen Raamattuopisto. Ifall du har möjlighet att bo hos vänner och bekanta, och på det viset ordna ditt eget boende är vi mycket tacksamma! Antalet tillgängliga bäddplatser är begränsat.

Anmälan

För dem som önskar äta i konferensens matservering eller för den som önskar logi på konferensplatsen kan anmälan om detta göras  via webbanmälningen. Konferensarrangörerna kan inte garantera logiplats åt mer än de 150 först logianmälda deltagarna. Anmälan till konferensen och till boendet kommer sker via formuläret som finns på MKFs hemsida. Sista anmälningsdag är måndag 25 maj. Tryck här för att komma till anmälningsformuläret!

Ekonomi

Under sommarkonferensen upptas inga deltagaravgifter varken för mat eller logi. Istället uppbärs frivilliga gåvor och bidrag kan ges enligt ”offerglädjens stund”- principen. Det här är tillfällen där var och en har möjlighet att ge utifrån sin egen ekonomiska situation. På detta vis kan alla delta i konferensen! Någon har inte möjlighet att ge så mycket, medan någon annan kan ge så att det blir möjligt för andra att vara med!

I konferenskansliet finns också en betalningsterminal som kan ta emot bankkortsbetalningar. Självkostnadspriset för maten (vuxen 20 €/ dag) (barn 5-17 år 15€/ dag) och logi är 26 €/ dag.

Intressegrupper

–          Nyandlighet- från New Age till Nytt Liv, – Carina Hult

–          Israel, – Dan Johansson

–          Vi är skapade till man och kvinna – Guds avbild, – Andy Chambers

–          Konferenskör

–          Levande tro

–          Fotboll

Urvalet kompletteras och justeras ännu innan det slutligen fastställs.

Barn och ungdom

Barnen och ungdomarna har sin egen konferens under mötes- samlingarna. Malin Wennerhult kommer att vara barnens huvudtalare och vid hennes sida finns en stor stab av barnledare.

Café

Konferenscaféet håller öppet vissa tider under dagens lopp. Där kan man köpa kaffe- och tilltugg, saft, läsk, glass samt annat smått och gott.

Talkshow med trubadur

Torsdag- lördag kvällar kl. 22:30- 23 ordnas det i caféet en talk show med en eller flera gäster som utfrågas om sina liv.  I ”showen” medverkar också en trubadur som sjunger en eller ett par sånger.

Bön

Vi kan allesammans redan nu förbereda sommarkonferensen genom att vi lägger den i bön inför Gud! Tack för att DU vill ta del av konferensförberedelserna genom att be för denna vecka och allt det som Gud vill göra! Varje kväll hålls gemensam bönesamling mellan kl. 18-18:45

Årsmöte

De lokala församlingarnas valda ombud samlas till årsmöte för både Missionskyrkan i Finland samt Fria Missionsförbundet r.f. torsdag kl. 13.30. På föredragningslistan ligger närmast sedvanliga ärenden.

Fria Missionsförbundets Ungdom håller sitt årsmöte fredag kl. 10:30- 14:30

Detaljerad årsmötesinformation samt fullmakter sänds till församlingarna i mitten på maj.

Missionen

Under lördagen hålls en missionsfest kl. 15- 17, där vi fokuserar på mission. I samlingen medverkar olika missionärer med information och inspiration. Bland annat medverkar: Marcelo Chavez från Equador, Anna och Marcelo Korkman- Lopes från Brasilien, Tomas Sandell ECI4, Erki Tamm från Estland, Olle Rosenqvist m.fl.

Även i vissa kvällssamlingar ges korta inlägg från något missionsarbetsfält. Ett missionsrum med informationsmaterial kommer att vara öppet för alla intresserade.

Avslutningsgudstjänst i Andreaskyrkan, Helsingfors

Årets konferens avslutas med en konferensgudstjänst i Andreaskyrkan i Helsingfors.  I samband med konferensgudstjänsten  firar vi gemensam nattvard med lovsång, bön och predikan. Vi avtackar familjen Korkman- Lopes och konferensgudstjänstdeltagarna sänds ut tillbaka till den vardag och det liv som väntar!

För mer information

Vill du fråga något kring årets sommarkonferens, var vänlig kontakta Håkan Björklund eller Stefan Salonen.
hakan.bjorklund@missionskyrkan.fi     tel 050-3620602
stefan.salonen@andreaskyrkan.fi           tel 044-7642613

Frågor rörande barn- och ungdomsprogrammet:

(Jenna Romberg) jennaromberg@yahoo.com

Frågor rörande caféet och ungdomsprogrammet

(Rebecca Ahlbäck) rea.97@hotmail.com