Mer information om det arbete som Erkki Tamm representerar

Vi bad Erkki Tamm besvara några frågor om hur arbetet inom Unionen ser ut och vad det egentligen är.

 

Unionen av fria evangeliska kristna och baptister i Estland består av 82 kyrkor, varav 12 är ryskspråkiga. Kring årsskiftet hade unionen 6327 vuxna medlemmar och förra året togs 165 nya emot. Under de senaste sex åren har medlemsantalet ökat med 6 procent. Den huvudsakliga tillväxten har kommit via kyrkorna i de större städerna.

 

”I organisationen ingår 4 olika samfund, ett resultat av Sovjetunionens vilja år 1945. Idag är det svårt att säga vilket samfund som egentligen är vad”, säger Erkki Tamm.

 

Man bedriver teologieseminarier i Tartu och också kurser som stöd för planering av nya församlingar. I barn- och ungdomsarbetet ingår ungefär 1800 barn och ungdomar, 860 av dem under 12 år.

 

Man utför också missionsarbete i Bosnien, Kosovo och Lettland (bland handikappade). Samt sammarbetar med och stöder små baptistförsamlingar i Georgien.

Också på hemmaplanen utför man ”missione” genom socialt arbete i Tallin där ”soppkök” ordnas fyra gånger i veckan med en kapacitet för 250 personer.

Dessutom driver unionen 12 stycken ”second hand-affärer” runt om i Estland. På detta sätt hjälper man familjer i nöd.

 

Likasom MKF så ordnar man också större evenemang, t.ex. en sommarkonferens, som varje år ordnas på någon ort i landet. I den deltar ungefär 700-1000 personer. I år ordnas den mellan 11 och 13 juli på Kuressaare i skärgården.

Ungdomsdagar, så kallade ”Bible days”, ordnas 6-8 juni i Tallin. Där deltar också kring 1000 personer.

Barndagar ordnas på hösten och lockar årligen ungefär mellan 250 och 300 barn.

Även pastors och medarbetardagar ordnas två till tre gånger per år och pastorsfamiljedagar arrangeras under sommaren, vilka är mycket populära och uppskattade.