OM OSS

Missionskyrkan i Finland är en av frikyrkorna i Svenskfinland.

SAMFUNDSSTYRELSEN Samfundsstyrelsen har det juridiska och praktiska ansvaret för Missionskyrkans arbete i Finland och utomlands. De nio ledamöterna är

Tore Ahlgren, Esbo/Helsingfors Tua Backman, Nykarleby/Jakobstad, ordförande Claseric Gull, Yttermark Sofia Grankull, Jakobstad, sekreterare Magnus Lindberg, Raseborg

Catarina Olin, Sundom Albin Stenback, Yttermark Kjell Söderlund, Mariehamn, vice ordförande Markus Österlund, Helsingfors

BISTÅNDS- OCH MISSIONSGRUPPEN Ansvarar för missionsfrågor och kontakten med missionärerna.

KONTORET Missionskyrkans kontor finns i Ekenäs. Där finns samfundsledare Håkan Björklund och samfundskoordinator Bjarne Rönnqvist som bland annat förbereder och verkställer samfundsstyrelsens beslut.

BISTÅNDSKONTORET 

TIDNINGEN EN VÄG Missionkyrkans egen tidning med Jessica Taipale som chefredaktör.    SJÖMANSRO Är ett bolag som ägs av Missionskyrkan i Finland och som ansvarar för verksamheten på Missionskyrkans gård Sjömansro i Lappvik, Hangö. Mikael (Miko) Nylund är verksamhetsledare. www.sjomansro.fi

FO-NUMMER Missionskyrkan i Finlands FO-nummer är 1964837-6.