Presentation av nominerade ledamöter till MKF/FMF- och FMU styrelse

MKF:s/FMF:s/FMU:s VALBEREDNING 2014

 

PRESENTATION AV NOMINERADE LEDAMÖTER TILL MKFs/FMFs STYRELSE INFÖR ÅRSMÖTET 05 06 2014

OCH AV NOMINERADE LEDAMÖTER TILL FMU-STYRELSEN INFÖR ÅRSMÖTET 06 06 2014.

 

Utifrån församlingarnas förslag och valberedningens arbete presenterar vi här de som nominerats inför valen till Missionskyrkans i Finland/Fria Missionsförbundets styrelse i årsmötet torsdag 05 06 2014 och till FMU-styrelsen i årsmötet fredag 06 06 2014.

12 församlingar har gett förslag till ledamöter för MKF:s/FMF:s styrelse och 11 församlingar för FMU-styrelsen.

 

SAMFUNDSSTYRELSEN MKF / MISSIONSSTYRELSEN FMF

Tre (3) ledamöter för tre (3) år ska väljas.

Den som har * framför namnet är nytt förslag.

 

GRANKULL SOFIA

Jakobstad. 35 år. Journalist.

Tillhör Ebeneserkyrkan i Jakobstad. Sekreterare i styrelsen. Mötesledare. Leder en hemgrupp tillsammans med min man. Är ansvarig för att någon sitter vid videokanonen varje söndag och visar lovsånger på väggen.

Beskriv dig själv med tre ord:

Social. Organiserande. Styrelsefantast.

Varför vill du fortsätta i styrelsen?

Därför att MKF är inne i ett viktigt och utmanande skede där vi håller på att hitta vad som verkligen är viktigt och vad samfundet ska satsa på. Jag tror att jag fortfarande har en uppgift att fylla i styrelsen i just den här tiden.

 

*JACOBSON SETH

Mariehamn. 58 år. Pastor i Missionskyrkan i Finland. Arbetar nu som taxiföretagare.

Tillhör Missionskyrkan på Åland.

Vill förmedla Kristi närvaro till människor. Som pastor i nämnda församling, 19 år, var min uppgift i rampljuset. Idag är jag inte lika offentlig, men som taxichaufför vill jag fortfarande förmedla Kristi närvaro till de människor jag möter. Uppgifterna sträcker sig också utanför kyrkväggarna.

Beskriv dig själv, med tre ord:

Pålitlig. Trygg. Lugn (PTL).
Varför står du till förfogande för styrelsen?
Jag har varit med i Missions-/samfundsstyrelsen i några omgångar tidigare och trivdes bra med det. Uppdraget är alltså inte främmande även om utmaningarna antagit ny form.  Det är också bra om Åland har en representant med.

 

OLIN CATHARINA

Sundom. 60 år.

Pastor och föreståndare i Sundom missionskyrka.

Beskriv dig själv med tre ord:

Kreativ. Nytänkande. Humoristisk.

Varför vill du fortsätta i styrelsen?

Jag vill fortsätta i styrelsen för det är bra med kontinuitet och under det tre första åren hinner man nästan bara komma in i det hela. Vi har olika gåvor i styrelsen och jag tror att det här med relationer är min gåva. Jag kan ta tag i dilemman om sådana uppstår och är bra på att kommunicera. Så det kan vara mitt bidrag. Så har vi roligt på våra möten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/ Information om nominerade kandidater till val av styrelse i MKF:s/FMF:s och FMU-styrelsen i årsmötena 2014.

 

FMU-STYRELSEN

Fyllnadsval av ordförande för ett (1) år ska göras. Tre (3) övriga ordinarie ledamöter för två (2) år och en (1) suppleant för två (2) ska väljas.

Om ordförande väljs av någon i nuvarande styrelse ska fyllnadsval för en (1) ordinarie ledamot för ett (1) år göras.

De som har * framför namnet är nya förslag.

 

*AHLBÄCK REBECCA

Grankulla. 16 år. Gymnasiestuderande.

Tillhör Andreaskyrkan i Helsingfors. Scout- och söndagsskolleledare.

Beskriv dig själv med tre ord: Kreativ. Öppen. Målmedveten.

Varför vill du stå till förfogande för styrelsen?

FMU står mig nära i hjärtat och jag vill vara med bakom allt det viktiga och fina som händer tack vare föreningen.

 

BACKMAN FANNY

Borgå. 26 år. Hälsovårdare.

Tillhör Borgå Missionskyrka. Ledamot i styrelsen. Ansvarig barn- och ungdomsledare.

Beskriv dig själv med tre ord: Stabil. Praktisk. Mumin-mamma.

Varför vill du fortsätta i styrelsen?

Därför att jag upplever att Herren leder mig till det. Detta blir min tredje period och därmed tror jag att jag kan bidra med kontinuitet i arbetet och en viss stabilitet.

 

*GRÖNLUND DAVID

Sundom. 32 år. Ämneslärare i religion och psykologi.

Tillhör Sundom Missionskyrka. Scoutledare och söndagsskollärare. Sysslar också med musik.

Beskriv dig själv med tre ord: Positiv. Idéspruta. Optimist.

Varför vill du stå till förfogande för styrelsen?

Jag vill ge av mina idéer i Kristi Rike.

 

*HJORTMAN JACOB

Kvevlax och Åbo. 21 år. Studerar till matematik- och fysiklärare.

Tillhör Missionskyrkan i Kvevlax. Nu inga uppgifter i församlingen då jag bor i Åbo. Men innan dess var jag aktiv i ungdomsarbetet som scoutledare och i ”Källarin” på fredagskvällarna för byns ungdomar och i lovsångsteamet.

Beskriv dig själv med tre ord: Positiv. Ärlig. Lite ”vrickad”.

Jacob är ledamot i FMU-styrelsen och står till förfogande för fyllnadsvalet för ordförande.

Varför vill du stå till förfogande för att bli ordförande:

Jag har, som vice ordförande, fungerat som ordförande nästan ett år och det är något jag gärna fortsätter med. Det är mycket som är nytt för mig så jag lär mig mycket och trivs i utmaningen. Jag tycker om att se vad Herren gör bland våra ungdomar idag och jag älskar att få vara en del av det.

 

*SKAGERSTEN DAVID

Sundom. 30 år. Speciallärare i påbyggnadsklass.

Tillhör Sundom Missionskyrka. ”Jag spelar basgitarr i gudstjänsterna och stannar längst när det dricks kaffe”.

Beskriv dig själv med tre ord: Nyfiken. Fundersam. Långsam.

Varför vill du stå till förfogande för FMU-styrelsen?

Helt enkelt därför att det finns massor av behov bland ungdomar och jag brinner för att tjäna dem.

 

ÖSTERBERG BARBRO

Sibbo. 46 år. Hemma-mamma, föräldraledig församlingsarbetare,  socionom YH.

Tillhör Sibbo friförsamling. Vice ordförande i styrelsen, söndagsskollärare, mm, mm.

Beskriv dig själv med tre ord: Mamma. Naturvän. Social.

Barbro står till förfogande för återval som suppleant för två (2) år i FMU-styrelsen.

Varför vill du fortsätta i styrelsen?

Jag känner för barn och unga och att vara suppleant passar mig bra just nu i min livssituation. Fint att ändå vara med på ett hörn.

 

Hälsningar från valberedningen 2014.