Program

DAGSPROGRAM

(Programmet uppdateras efter hand. Senast uppdaterat 14.5.2014)

 

onsdag 4.6

12.30-13.30      lunch för ledare- medarbetare samt konferenspersonal

13.45-16.00                  samlingen riktar sig till personer med styrelse- och ledaransvar i lokalförsamlingarna, MKF och FMU, ” Vägval-choosing roads”, Andy Chambers

16.00-17.00    Aktuella MKF-frågor för ledare

17.00                  middag
18.00                  gemensam bönesamling

19.00                  kvällsmöte, ”Vägval- välj din framtid”, Andy Chambers, ansvarig ledare Håkan Björklund
21.00                  kvällsté


torsdag 5.6

08.00                 morgonmål

09.15                  Lovsång- och sång
09.30                 bibelundervisning,  ”Vägval- levande tro”, FMU:s & MKF:s framtidsfrågor, medverkande: Håkan Björklund, Thomas Nordström, Stefan Löv, Per-Rickard Levälahti.

12.00                  lunch
13.30                  MKF årsmöte / fritid och umgänge
17.00                  middag
18.00                  gemensam bönesamling

19.00                  kvällsmöte, ”Guds restaureringsplan för Israel”, Dan Johansson, ansvarig ledare Stefan Salonen.
21.00                  kvällsté

fredag 6.6

08.00                  morgonmål

09.15                   Lovsång- och sång
09.30                  bibelundervisning, ”Är det nödvändigt med ett tredje tempel?”, Dan Johansson, mötesledare Stefan Salonen
10.30                  FMU årsmöte / fritid och umgänge
12.00                  lunch
12.30                  FMUs årsmöte fortsätter  / fritid och umgänge
15.00                  intressegrupper
17.00                  middag
18.00                  gemensam bönesamling

19.00                  kvällsmöte, Pär Alfredsson, ansvarig ledare Susan Haraldson.
21.00                  kvällsté

22.15-23.00   talkshow med trubadur i caféet, ansvarig ledare Håkan Björklund.

 

lördag 7.6

08.00                 morgonmål

09.15                  Lovsång- och sång
09.30                 bibelundervisning, Pär Alfredsson
11.00                  intressegrupper
12.00                  lunch
13.30                  intressegrupper
15.00                  missionsfest, ”MKF- missionen igår och idag”. Medverkande: Marcelo Chávez Ecuador, Tomas Sandell EU- Israel, Erki Tamm Estland, Anna och Marcelo Korman Lopes Brasilien , Olle Rosenqvist, m.fl. , ansvarig ledare Håkan Björklund

17.00                  middag
18-18.45            gemensam bönesamling

19.00                  kvällsmöte, Pär Alfredsson, ansvarig ledare Håkan Björklund
21.00                  kvällsté

22.15-23          talkshow med trubadur i caféet, ansvarig ledare Bjarne Rönnqvist.

 

söndag 8.6

08.00                morgonmål på Raamattu opisto i Grankulla
11.00                  konferensavslutning i Andreaskyrkan i Helsingfors, med bland annat; MKF 125 år (Samuel Enberg), avtackning av familjen Korkman Lopes, nattvardsgemenskap (Stefan Salonen), predikan (Pär Alfredsson),  sång- och lovsång, förbön och sändning, kaffeservering efter gudstjänsten, ansvarig ledare Håkan Björklund.