En skola växer fram i Olosiva

Väggarna till 10 nya klassrum för högstadiet växer fram. I bakgrunden på bilden finns skolområdets andra byggnaderSnart har det gått ett år sedan de första femtio eleverna började sitt första år i New Life Academy´s (NLA) högstadium. De två åttondeklassernahar tillfälligt hållit till i den nybyggda skolbyggnaden där det så småningom ska bli lärarrum och en datasal. Där finns också kansliutrymmen och rektorrum. I lågstadieskolan på samma område har eleverna i sjunde klass (sista lågstadieåret) med spänning nyligen skrivit den nationella examen. Glädjande nog lyckades alla elever också i år bli godkända. Hittills har alla sjundeklassister på NLA sedan 2010 klarat examen, men detta är ingen självklarhet då mer än 60 procent av Tanzanias elever förra året underkändes. Nu väntar också eleverna på en annan händelse; i januari får de äntligen flytta till den riktiga skolbyggnaden som snart är klar. Den nya byggnaden har tio klassrum och kommer att rymma alla skolklasser som hör till högstadiets O-level (“ordinarie nivå”). På bilden syns hur skolbyggnaden växer fram och i januari 2014 kommer två niondeklasser samt en eller två nya åttondeklasser att arbeta i de nya utrymmena. Två containers med begagnade, men fina, skolmöbler av hög kvalitet har skeppats från Danmark. De donerades av en skola som renoverades och nu blir de till stor glädje och nytta på NLA.

I det nya skolhuset finns också förberett ett hälsovårdsutrymme som ett resultat av barnläkaren Erica Bonns och hennes man Jonas besök på NLA i mars 2013. De reste till Tanzania för att undersöka behoven och möjligheterna för ett hälsovårdsprojekt. Vi vet inte ännu i vilken utsträckning hälsovården på NLA kommer att utvecklas framöver, men åtminstone finns planer på att en hälsovårdare ska finnas på plats från och med nästa år.

Som bäst utbildas också flera lågstadielärare för att erhålla högstadiekompetens. Två lärare för O-level och två som erhåller kompetens för A-level ((“avancerad nivå”, de två sista åren i högstadiet som motsvarar vårt gymnasium). De får sin utbildning finansierad av projektet och har förbundit sig att jobba på högstadiet fem år efter sin examen. Dessutom går flera lågstadielärare i NLA kvällskurser för att bli kompetenta för O-level.

Nu är det också dags att planera för nästa projektperiod 2015-2017 och hur skolan ska byggas vidare. Det finns många visioner och idéer som ska behandlas under början av nästa år (2014). Alla planer ska syfta till att med utbildning skapa förutsättningar för bättre levnadsförhållanden hos den fattiga befolkningen runt byn Olosiva utanför Arusha i Tanzania.

Text: Bjarne Rönnqvist