Nyheter

Fridsstärnan

Extra möte 6.11 i Tammerfors

KALLELSE TILL EXTRA MÖTE Missionskyrkan i Finlands & Fria Missionsförbundet rf:s medlemmar kallas härmed till Extra möte. Tidpunkt: lördagen den 6 november 2021 kl.10-17 Plats: Scandic Tampere City, Tammerfors.

Höstinsamlingen

En liten hösthälsning kommer här från MKF! Nu sparkar vi igång vår mångåriga tradition av Höstinsamlingen. Även om vi och hela samhället fortfarande lever i en pandemiutmaning hoppas vi ändå att så småningom få lite normalare tider- “den gamla goda tiden”! Inom missionen kämpar vi alla på och försöker göra det bästa avsituationen och vi […]

MVV DEEPER

MVV Deeper är ett läger för dig som är 14-18 år och som vill gå djupare i din relation med Jesus. Under lägret kommer vi att lära oss om vad det innebär att följa Jesus och vara hans lärjunge. Vi kommer också att fördjupa oss och förankra oss i bibeln. Utöver undervisningen kommer vi chilla […]

Nekrolog över Olof Göthelid

Fotografi bifogat, taget på Olofs 85-årsdag (2020) av svärsonen Gunnar Tång   Vårt land fick under några årtionden besök av en stor gudsman. Det är vi innerligt tacksamma för. Vi kallade honom Olof. Nu har han slutat sin vandring på denna jord. För Olofs del blev det mycket bokstavligt dessutom. Han drog sitt sista andetag […]

Dataskyddsinfo

Dataskyddsförordningen (EU 679/2016) tillämpas från och med 25.5.2018. Om Missionskyrkan i Finlands dataskydd och behandling av personuppgifter kan du läsa här.

På Vägs utgivning 2018

Tidningen På Väg kommer ut med två nummer under 2018. Utgivningstakten är följande: april (vecka 17) och september. I  december utkommer ett jultidningspaket som består av vår egen  Fridsstjärnan -& JulDagen (från Dagengruppen i Sverige). Kontakta oss per e-post info@mkf.fi för information om deadlines ifall du vill bidra med material.

Samtalsdag i Tammerfors

MKF samlades till en dag med samtal och inspiration i Tammerfors den 13 januari. Dagen inleddes av samfundsledare Håkan Björklund . Det fanns flera viktiga frågor att behandla. Samlingsplatsen var Scandic City vilket var en ypperlig träffpunkt för både södra Finlands-, Ålands -och Österbottenförsamlimngarna. Evangelistmissionen Olle Rosenqvist gav en introduktion om synen på missionsarbete. Att […]