På besök i Guyana och Surinam

Bjarne Rönnqvist, Missionskyrkan i Finlands biståndsledare, och Robert Sjöholm har besökt biståndsprojekten i Guyana. Här berättar Bjarne om resan i text och bild.

  • Sociala projekt i Full Gospel Fellowship

Aposteln Elsworth Williams är den stora visionären för begreppet“sociala center” i Guyana – och kanske det redan fanns tidigare inom FGF. De flesta av projekten handlar om att en församling på olika sätt vill hjälpa människorna i näromgivningen med behov som finns och skapa förutsättningar för bättre levnadsförhållanden. Strategin är alltså att bygga sociala center intill kyrkorna där man kan bedriva hjälpverksamhet och utbildning. Albouystown-projektet var MKF:s första sociala center i Guyana och har senare följts upp av ett annat i indianreservatet Tapakuma och ett tredje i Kwakwani. Förutom centren har en hälsoklinik i Wakapoa i djungeldeltat tidigare byggts (och på senare år renoverats) och tre byggnader har uppförts i Hauruni (cirka en timme från huvudstaden) för ett skolningssnickeri i Hauraruni.

  • Albouystown myllrar av liv

Lennox Smith, koordinatorn för Albouystown Technical Center, ger ett sympatiskt intryck när man möter honom. Med sitt varma leende och sin öppna hållning visar han vänligt runt i byggnaden som Missionskyrkan i Finland byggt upp med biståndsmedel. Han berättar ivrigt om de kurser man byggt upp och hur många som deltar. Här finns kurs i samtalsterapi för cirka 40 personer, en annan kurs i hur man ska hantera vrede, stress och konflikter där 28 personer deltar, vidare kurs i hur man skyddar barn men också kurser i språk, litteratur, ekonomi och företagande, data, make-up (kosmetika) och offentligt tal, etc. På centret driver man också ett dagis vilket inte finns utbyggt i någon större utsträckning i samhället. Dessutom driver man en lågstadieskola fyra dagar i veckan med 38 elever. I huvudstaden Georgetown är Albouystown den fattiga stadsdelen där de stora sociala behoven finns och behovet av utbildning eller ”skill training”, som man kallar det på engelska, är stort. Man behöver på olika sätt få kunskap om relationer, kommunikation, barnuppfostran m.m. och även utvecklas i praktiska områden.

  • Capacity Building i Albouystown

Kapacitetsbyggandet i Albouystown innebär att vi hjälper Full Gospel Fellowship att bygga upp kompetens för projektadministration och -hantering. De flesta av projekten i Guyana behöver stöd och utbildning i att hantera pengar, redovisning och rapportskrivande. Det kanske låter lite tråkigt i vissa öron, men ändå är det viktigt för biståndsmottagande länder att utveckla den här biten eftersom biståndsrapportering idag är ganska omfattande.

Alfred Aaron har varit koordinator för projektet i fem år. Han har nu sagt upp sig från tjänsten fr.o.m. 1 januari och hur projektet kommer att fortsätta under 2014 är i nuläget oklart. FGF:s sociala styrelse har tillsvidare ansvaret medan man söker ny person för uppgiften. Styrelsen för FGF:s sociala projekt grundades 2012 och bestod då av de lokala projektansvariga. Under 2013 har den omorganiserats och består nu av en handplockad och mera kompetent grupp som finns i Albouystown. Den förra styrelsen var för stor och utspridd för att kunna fungera smidigt.

  • Kwakwani vill bygga upp funktioner för framtiden

Kwakwani ligger invid floden Berbice cirka 200 kilometer söder om kuststaden Georgetown. Sociala centret i Kwakwani, som också byggts upp med biståndsmedel, blev klart 2012 och den lokala ansvarsgruppen har jobbat intensivt för att få igång olika verksamheter. De har visioner för att det nya centret ska ha en stor betydelse för människorna i byn. Full Gospel Fellowships sociala styrelse har engagerat sig i behoven och nu kommer en ny pastor till församlingen som också ska hjälpa till på centret.

Under året har man drivit en dagskola där 23 ungdomar från 17 år och uppåt har fått undervisning i matematik, modersmål och i en del andra skolämnen. När vi besöker centret är undervisningen i modersmål i full gång. Det ser ut att vara de allra första grunderna som lärs ut, alfabetet finns skrivet på svarta tavlan, vilket visar att många i gruppen ännu inte kan läsa och skriva trots att de är i övre tonåren. Tyvärr hade man ännu inte fått de officiella tillstånden för undervisningen så man måste troligen göra ett uppehåll tills dessa är klara.

Vidare hålls en sömnadskurs på kvällstid. I rummet finns gamla Singer symaskiner som kan drivas både manuellt och med el. Ett stort bautix-gruvbolag som finns nära byn har donerat datorer och ska använda datorrummet att utbilda sin personal. Projektgruppen hoppas också att man ska kunna starta datakurser men det saknas ännu lärare. I september inledde man även kvällskurser i matematik och modersmål. Man vill också utöka kvällskurserna om man får lärare. Det är överlag så att lärarbristen för olika kurser på centren i Guyana är rätt stor. I centret finns också ett undervisningskök som ännu inte är helt klart, men när det blir det så kan man också hålla hushållskurser.