Bjarne Rönnqvist besökte Tanzania

Bjarne Rönnqvist besökte MKF:s biståndsprojekt i Tanzania i januari. Elevkåren i högstadiet i Karis hade gjort en insamling till förmån för NLA:s högstadium och de dryga 100 euro som samlades in räckte till 117 böcker av olika slag och två jordglober när biståndsmedel lades till. Dessa överlämnades till skolan i Tanzania under Bjarnes besök.

“Böcker är ingen självklarhet i Tanzania” skriver Bjarne Rönnqvist i På Väg. “I många av de statliga skolorna är klasserna ofta över hundra elever och man har några få böcker att dela på.”

Mer om besöket i Tanzania finns i På Väg nr 1/2014 som kommer ut sista veckan i februari.