Årsmöte i Kvevlax

Kvevlax Missionskyrka har hållit årsmöte och sänder här en hälsning:

“- De olika församlingarna i Kvevlax har under året  närmat sig varandra alltmera. Vi märker att medvetenheten om att Gud bara har en  församling i bygden blir sakta men säkert alltmera tydlig, säger Mats Björkman  som är församlingens föreståndare och pastor. Förutom den gemensamma “Bön för  bygden” som nu fortsätter sedan hösten 2012, kan vi nämna samarbete mellan körerna och olika samlingar.

I Kvevlax Missionskyrka har vi under året hållit  söndagsgudstjänster och helandemöten varje onsdagskväll. Under hösten hölls även en grundkurs i kristen tro, “Trons grunder”. Församlingens ungdomsarbete  koncentreras till scoutverksamhet för 40 scouter, men även till söndagsskolverksamheten Skattsökarna och KällarInn på fredagskvällar för tonåringar. Evangelist Olle Rosenqvist har under året gjort många resor till  Indien, Nepal, Mongoliet, Abchazien och Guyana. Också Mats Björkman med flera  har deltagit i flera av resorna.

På årsmötet valdes Gunilla Sand till ny ordförande för styrelsen. Övriga medlemmar är Anne-Marie Hjortman, Åsa Kallenberg, Jonas Kåll, Sari Nieminen, Bertel Ståhl och Björn Öst. Pastorna Stefan Löv och Jonas Ahlsved  från Ebeneserförsamlingen i Jakobstad blev invalda i församlingens ledningsgrupp  tillsammans med Mats Björkman. Stefan och Jonas har sedan 2012 arbetat med olika ledarskapsfrågor i Kvevlax och vi är tacksamma för deras insats.”

Text: Gunilla Sand