Historiskt beslut i Jakobstad

Under Ebeneserkyrkans årsmöte i Jakobstad 23.3.2014, fattades ett historiskt beslut att inleda ett nybygge av ett allaktivitetscenter som kan fungera både som möteslokal (kyrka) och service-center för olika samhälleliga behov.

Församlingen har under cirka tio år kämpat med utrymmen som blivit för trånga och efter att en längre tid ha utforskat många olika alternativ fattades, ett nästan enigt årsmöte, beslutet att inleda ett nybygge i Sandsund, Pedersöre, på rågränsen till Jakobstad. Det jakande röstetalet för projektet var 88,37 %.

Församlingen arrenderar för tillfället en drygt två hektar stor tomt och byggandet måste inledas i början av 2016.

Ebeneserkyrkans vision är att vara “En familj som förvandlar liv och samhälle”, därför vill man bygga mera än bara en kyrka. Tanken är att allaktivitetscentret skall ha en flygel som hyrs ut till småföretag och det kommer också bl.a. att finnas en gymnastiksal, daghemsutrymmen och ett modernt storkök. Den sammanlagda storleken på byggnaden planeras bli ungefär 1500 m2.

Beslutet är taget, nu återstår arbetet. Stefan Löv säger till På Väg, att man står på ett ord från Haggai 2:5, “Arbeta, ty jag är med er, säger Herren Sebaot”.