Information om projektet i Nepal

Under flera år har bl.a. Olle Rosenqvist besökt Nepal och i samband med besöken har man där uttalat önskemål om att MKF/FS skulle starta ett socialt projekt i Khalingland i östra delen av landet. I maj besökte Bjarne Rönnqvist och jag området och träffade bl.a. en viss pastor Nathanael Khaling som är född där. Han har evangeliserat i området under 40 års tid och nu finns där 11 församlingar med ett par tusen kristna. Han brinner för att även de sociala förhållandena kunde förbättras. Det tilltänkta projektet gäller framför allt avlägsna byar utan vägförbindelse och tyngdpunkten i arbetet är undervisning i förebyggande hälsovård. Vidareutveckling av en befintlig enkel klinik ingår också i planerna.

Vi ber om förbön för den fortsatta projektplaneringen.

 

Text och bilder: Ture HuhtamäkiPastor Nathanael Khaling 20140509_105325 20140509_101748