Sommarkonferensen: Torsdagens årsmöte

På torsdagen 5 maj höll MKF och FMF årsmöte i samband med sommarkonferensen.

Val till styrelse och ekonomiska bokslut var mötets huvudämnen.

Seth Jacobson valdes in i styrelsen, medan Kjell Söderlund slutade sitt styrelsearbete då hans mandatperiod gick ut.

I de ekonomiska frågorna fick Sjömansro en speciellt stor roll p.g.a. dess situation och problematik. Bokslutet för Sjömansro visade -70 000 €, varav installation av jordvärme och vattensanering är en del. Övrig verksamhet visade ett resultat på -36 000 €.

Under årsmötet gavs också information om samfundets bistånd- och missionsarbeten. Även Soltorp diskuterades.

På mötet beslutades att nästa års sommarkonferens ordnas på Åland.

Text: Tobias Björklund