Marcelo och Carmelita Chavez är tacksamma för hjälpen från Finland

Chavez

Jag tog en pratstund med paret Marcelo och Carmelita Chavez, tillsammans med Sven Olof Skagersten som fungerade som tolk, under sommarkonferensen i Grankulla. Ett glatt och trevligt par från Ecuador som besökte Finland för att visa sin uppskattning för all den hjälp som de fått genom åren. Paret har haft en stor roll i det missions- och biståndsarbete som MKF utfört i landet.

Sedan biståndsarbetet i Ecuador började på 1970-talet har landet förändats enormt mycket. Dels har befolkningsmängden ökat, men också de ekonomiska förhållandena har förbättrats och de stora skillnaderna mellan rik och fattig har minskat. Landet livnär sig till stor del på export; bland annat olja, växter, räkor och olika sorters frukter är exempel på varor som exporteras från Ecuador till övriga delar av världen.

Samhället utvecklas

Tidigare var studier ovanligt i Ecuador. Under de senaste åren har regeringen satsat stort på förbättrade studiemöjligheter, både för ung och gammal. Studiestöd har till exempel införts, vilket gör studierna ekonomiskt möjliga. Detta ger ett alternativ till att direkt stiga in i arbetslivet.

– Jag tror att de förbättrade ekonomiska förhållandena och studietrenden går hand i hand och påverkar varandra positivt, tillägger Marcelo.

Under intervjun kommer det fram att paret Chaves följer med det ecuadorianska samhällets utveckling noga. Marcelo intresserar sig speciellt för politik och ekonomi, medan Carmelita engagerar sig i jämnställdhetsfrågor och speciellt kvinnornas situation.

Kvinnornas situation har också förändrats under de senaste decennierna.

– Idag studerar även kvinnor, vilket tidigare inte ens fanns på kartan. Man kan säga att kvinnorna idag söker sig bort från hemmen för att upptäcka världen utanför. Inte bara de unga utan också de äldre, menar Carmelita.

Kyrkorna växer

Även den kyrkliga situationen har förändrats i landet sedan tiden då MKF:s arbete kom igång. Församlingar som tidigare var i en storleksklass av cirka 100 medlemmar kan idag ha ett medlemstal närmare 8000.

– ”Ju mer folk, desto mer arbete”. Lyckligtvis finns det många ungdomar som tagit över efter oss och fortsatt det arbete som vi i tiderna påbörjade. Tack vare den förbättrade utbildningen så finns det också bättre möjligheter att lyckas med det kyrkliga arbetet, menar Marcelo.

Kvinnornas ökade rättigheter syns också i församlingarna där kvinnorna engagerar sig allt mer i det kyrkliga arbetet.

– På vissa håll finns det också kvinnliga pastorer, säger Carmelita.

Ecuador är ett land med stora geografiska skillnader. Marcelo väljer att dela in landet i tre olika delar; kust-, berg- och djungelområden. Beroende på i vilket av dessa områden man lever, så utformas också vissa typiska egenskaper. Ännu idag finns, trots förbättrad utbildning och ekonomi, analfabeter i djungelområdena, någonting som är betydligt mer ovanligt i de andra områdena. I djungeln finns också mycket fattigdom och barnarbete men även i detta område sker en förbättring. I bergen bor de mer intellektuella. Bergsområdet har alltid varit ett populärt ställe att bo på på grund av den goda jorden och det gynnsamma klimatet. Längs med kusten är allt däremot mer turistinriktat. Shopping och idrott är till exempel populärare bland dess invånare än i övriga landet.

Ingen annan förklaring än mirakel

Eftersom Marcelo är utbildad byggnadsingenjör, vilket var ovanligt på den tid MKF:s arbete drog igång, så fick han hjälpa till med byggarbeten. Det var också genom byggarbete som Marcelo träffade familjen Skagersten. Sven Olof blev under sin tid i Ecuador hjälpreda åt Marcelo, vilket banade väg för hela den gemensamma historia som MKF och Ecuador delar.

Vattenprojektet som MKF varit delaktigt i fick sin början i häftiga klimatförändringar. Svår torka ledde till att Sven Olof, med sin bil, fick köra vatten åt folket i bergen. Till sist klarade inte Sven-Olof av att köra ut allt vatten med bilen, vilket var startskottet för det utbredda och svåra vattenprojektet. Arbetet med att dra vatten till de svårnådda och bergiga områdena var svårt och flera gånger uppstod kritiska situationer som inte borde varit möjliga att lösa.

– Det finns ingen annan förklaring än mirakel, berättar Sven Olof.

Idag är paret Chavez pensionerade efter ett hårt och påfrestande arbete. De är mycket tacksamma för all den hjälp de fått från Finland och MKF. De har gjort resan till Finland för att tacka MKF och dess medlemmar och vårda de vänskapsband de knutit.

 

FAKTA: 30 år av samarbete mellan MKF och Ecuador

År 2013 beslöt Missionskyrkan i Finland tillsammans med Frikyrklig samverkan i Finland att utvärdera det Missions- och biståndsarbete som utförts i Ecuador. Till detta anlitades Klas Palm, som i maj 2014 släppte en rapport angående det arbete som gjorts.

Det över 30 år långa samarbete som MKF och Ecuador gjorde fick sin början i och med de kontakter som den svenska missionären och biståndsarbetaren Sonja Persson knöt i början av 1970-talet.

År 1977 reste Sven Olof och Ann-Louise Skagersten till Ecuador, som MKF:s första missionärer och biståndsarbetare i landet, där de skulle hjälpa till i en liten församling i Quisinche. Deras första uppdrag blev att återuppbygga och renovera fastigheter som hade tagit skada i en jordbävning som tidigare drabbat orten. Snabbt upptäcktes behovet av ett fungerande vattennätverk, eftersom rinnande vatten var en bristvara. Från detta fick det omfattande vattenprojektet sin början. Vattenprojektet är det största projektet som MKF gjort i Ecuador och det sysselsatte Skagerstens och Nils-Erik och Marta Björklund under många år.

Vattenprojektet är inte det enda arbete som MKF utfört i landet. Genom åren utvidgades arbetet också till hälsovård där Ann-Charlotte Rönnqvist spelat en stor roll. Också projekt inom skogsbruk som sköttes av Anders och Ann-Mari Hjortman startades. Likaså ett lantbruksprojekt skött av Erik och Saga Hagberg. Förutom dessa har MKF också finansierat många olika projekt runt om i landet, dock utan att ha något eget personalstöd på plats.

År 2011 avslutade MKF sitt arbete i Ecuador. Ett 34-årigt arbete såg sitt slut, där totalt 24 olika projekt genomfördes mellan åren 1977 och 2011. Projekten som genomfördes låg inom områdena; dricksvatten, hälsovård, skogs- och jordbruk, utbildning och katastrofhjälp.