Piensoho och Williams till sommarkonferensen

Missionskyrkan i Finlands sommarkonferens ordnas 10-14 juni i Vasa, i Sionförsamlingens lokaler. Huvudtalare är Niklas Piensoho från Sverige och Elsworth Williams från Guyana.

Konferenslogi ordnas i första hand på Fritidsgården i Sundom.

Mer information läggs upp på hemsidan efter hand. Information publiceras också i På Väg nr 3/2015.

Boka in konferensen redan nu! Välkommen till Vasa!