Familjen Korkman Lopes flyttar till Finland

MKF:s utlandsarbetare i Brasilien, Anna Korkman Lopes och Marcelo Lopes, kommer tillsammans med sina barn att flytta till Finland. I familjens senaste nyhetsbrev skriver Anna om flytten: “Blev du överraskad? Det är vi också på sätt och vis, för det är inte så många månader sedan vi började söka Guds vilja, diskutera möjligheten och kom till det här beslutet…”. Flytten är ett stort böneämne för familjen Korkman Lopes, med många praktiska detaljer som ska lösas. Om allt går enligt planerna, deltar familjen i Sommarkonferensen i Vörå. Läs mer om familjens flytt i På Väg nr 2/2017 (utkommer i juni).