Världsböndagen 2022

Världsböndagen 4.3 2022

Andreaskyrkan står i år värd för de finlandssvenska böndagssamlingarna som firas runt om i landet. Världsböndagen firas i mer än 170 länder runtom på vår jord den första fredagen i mars. Böner bes på mer än 1 000 språk, med början när gryningen kommer till Tonga och slutar 40 timmar senare i Alaska.

I Finland är vi med i denna bönegemenskap för 62:sta gången! I år firas världsböndagen fredagen den 4 mars.

I år är det arbetet bland onådda folkgrupper i Nepal, som Missionskyrkan i Finland stöder, som får ta emot de medel som samlas in under de finlandssvenska böndagssamlingarna. Kollekterna betalas in till Missionskyrkan i Finland, konto FI57 4055 1020 2570 71. Skriv ”världsböndagen” och den ort där gudstjänsten hållits i meddelandefältet.

Du kan också ge din gåva via MobilePay, använd numret 71786 (Andreaskyrkan) och skriv ”världsböndagen” och den ort där gudstjänsten hållits i meddelandefältet.

Årets gudstjänst har sammanställts av kvinnor i England, Wales och Nordirland, och temat för gudstjänsten är: ”Jag vet vilka avsikter jag har med er”.

Det är också möjligt att följa med direktsändningen från Andreaskyrkan på Facebook Live kl. 19 på adressen www.facebook.com/andreaskyrkan.

Världsböndagen 2022
Världsböndagen 2022