Övriga länder

Baltikum

Missionskyrkan i Ekenäs arbetar regelbundet med hjälpsändningar till sociala myndighter, barnhem, ålderdomshem och fattiga familjer i Baltikum. Kläder, leksaker, sjukvårdsmaterial, matpaket samlas in och körs ner.

Tyskland

Pauline Stableford är nu aktiv som “församlingsassistent” i en missionsförsamling i Hamburg. Hon predikar, leder bibelstudier, deltar i en cellgrupp, är medlem i ledningsgruppen  och hjälper till på olika håll. Hon försöker genom aktiviteter utanför  församlingen vinna både tyskar och invandrare för Jesus. Hon bor ovanför kyrkan i
en liten lägenhet med en öppen dörr för gäster och små grupper.

Läs mer om Paulines arbete i hennes brev, skickat i maj månad (2014).