En Väg ger plats för ny tidning

En Väg och nyhetsbrevet Internationellt slås ihop till en ny och mer ändamålsenlig tidning – en tidning som motsvarar MKF:s behov bättre än de nuvarande publikationerna gör. – Vi planerar utifrån de behov MKF har, det vill säga att nå så många som möjligt med relevant information om samfundets arbete, berättar Jessica Taipale från Kommunikatören, som sköter det redaktionella arbetet för både En Vägs och Internationellts del.

Den nya tidningen kommer skickas ut helt gratis till samfundets alla medlemmar och till övriga intresserade. Som ett komplement till den nya tidningen kommer webben att få en större och viktigare roll.

– Hemsidan kommer att förnyas helt och hållet. Trots att den förnyades för ett par år sedan har funktionerna visat sig vara klumpiga och inte riktigt motsvarat MKF:s behov. Nu ska hemsidan bli enklare att hålla ”up to date”, vilket också gagnar exempelvis MKF:s utlandsarbetare som alltid kan få aktuell information snabbt utlagd på webben.

Fördelarna med den nya lösningen är således många; mottagarna blir fler, materialet blir lättare att få in, texterna blir mer relevanta, MKF-informationen löper smidigare, kopplingen mellan tidning och webb blir bättre, tidningen blir en integrerad del i MKF: s arbete och kostnaderna blir betydligt mindre.

– Den nya tidningen blir till sidmängden eventuellt aningen tunnare än nuvarande En Väg, men i stället blir innehållet mer relevant och viktigt, förklarar Jessica Taipale. Det onödiga skrapas bort helt enkelt. Och för att den nya tidningen inte ska kopplas ihop med En Väg och tolkas som en ”billigare och sparsam variant av EV”, så kommer tidningens koncept att förändras helt och hållet, både till layout, innehåll, papper, format och namn.

Innehållet i den nya tidningen kommer att bestå av reportage och notiser från bistånds- och missionsfälten, personporträtt, reportage från MKF:s församlingar, information från MKF, undervisning och krönikor samt rapporter från konferenser och tillställningar. Dessutom kommer publikationen att innehålla Bönekalendern, som nu ges ut tillsammans med nyhetsbrevet Internationellt.

Under många år har diskussionen om En Vägs syfte, dess funktion och ekonomi funnits på agendan. Under samfundsstyrelsens möte i maj diskuterades En Vägs och nyhetsbrevet Internationellts situation ingående. Tillsammans med Jessica Taipale diskuterade styrelsen olika lösningar och det var då man kom fram till att den bästa lösningen vore att lägga ner både En Väg och nyhetsbrevet Internationellt, och i stället ge utrymme för en ny sorts tidning. Styrelsen valde att tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att dra riktlinjer för och planera den nya publikationen.

Jessica Taipale berättar att utmaningarna under många år varit många och stora i tidningsarbetet.

– En av de största utmaningarna har varit att En Väg nått endast en liten del av samfundets alla medlemmar, och trots upprepade försök att råda bot på detta har det inte riktigt lyckats. Både i styrelsen och redaktionen har vi funderat en hel del på hur MKF på bästa sätt kan nå ut med sin information. Dessutom har det varit mycket svårt att hitta skribenter till såväl En Väg som Internationellt.

Också kostnaderna i förhållande till antalet prenumeranter har för En Vägs del varit för stora, vilket gett En Väg ett stort minusresultat.

– Kostymen har helt enkelt varit lite för stor. Det kräver mycket pengar och resurser att ge ut en tidning som har den utgivningstakt En Väg har.

Den nya tidningen kommer att ges ut fyra gånger per år från och med år 2014, och den skickas gratis hem till alla medlemmar. Publikationen läggs också ut på webben. – Vi hoppas på att den nya tidningen blir en riktigt trevlig och innehållsmässigt fin produkt, säger Jessica Taipale.

Jultidningen Fridsstjärnan kommer att ges ut också i fortsättningen, eftersom den med fördel kan användas i de lokala församlingarnas utåtriktade arbete.