Positiv feedback om mötet i Vasa

Vasa extra möte 02112013_7445MKF och FMF höll extra möte i Vasa lördagen den andra november. Ungefär 60 ombud var närvarande vid mötet som inleddes med ett tal av samfundsledare Håkan Björklund. Håkan berättade också att han fått ta emot en profetisk hälsning från en person med stark anknytning till MKF. Den profetiska hälsningen förtydligade mötets betydelse för MKF:s framtid. (Profetian kan läsas i sin helhet nedan.)

Mötet godkände MKF:s verksamhetsplan för 2014 och likaså budgeten för nästa år. Även Sjömansros situation behandlades och extra mötet beslöt att bergvärme sätts in i Kapellgården, under förutsättning att inga nya banklån behöver tas. MKF:s framtid diskuterades ingående. Strategiguppen presenterade sina tankar om hur MKF kan utvecklas och användas av Gud i framtiden. Extra mötet var mycket positiva till strategigruppens tankar och slutsatser, och inom ett år kommer gruppen att presentera en strategiplan med tidsbestämda målsättningar. Extra mötet beslöt att nivån ligger i samma storleksaklass som senaste år, samt att bidståndsgruppen tillsammans med pastorer, styrelsen och strategigruppen arbetare med planering och storlek på UM-bidraget samt inriktning för biståndet för projektperioden 2015-2017.

Styrelsen informerade även om att sommarkonferensen 2014 hålls i Grankulla 4-8 juni, att inriktningen för MKF 2014 kommer att vara ”församlingen i fokus” (med olika satsningar, inriktning för temadagar, pastorsdagar, weekender och konferenser) samt att namnet på samfundets nya tidning blir ”På väg”. Andra ärenden som togs upp under dagen behandlade bl.a. mission och bistånd, ledarträning och pastorsrekrytering, FMU, försäljningen av Soltorp, medlemsbasen i FMF samt kolletivavtal för de anställda inom MKF.

Dagen avslutades med lovsång och bön bl.a. för MKF:s församlingar.

Positiv feedback om dagen i Vasa

MKF:s samfundsledare Håkan Björklund berättar att han fått mycket positiv respons om dagen i Vasa. – Jag tror att den hade betydelse! säger Håkan. – Flera personer har också sagt att de engagerar sig i bön för att projekten på Sjömansro kan ros i land så fort som möjligt. Håkan är mycket glad för ett erbjudande som gavs MKF efter att extra mötet avslutats, då två privata lånegivare med nära och långvarig koppling till samfundet meddelade att de vill ge MKF ett privat lån på 50 000 euro. – Det här uppfattar jag som ett direkt bönesvar som ger oss möjlighet att starta värmeprojektet på Sjömansro omedelbart! Håkan vill också rikta ett stort tack till församlingen i Vasa som gjorde en storartad insats med mat och kaffe, flera gånger, under dagens lopp!

Ett bildcollage från dagen i Vasa kan du se längst ner på sidan. (Fotograf: Kjell Söderlund)

Den profetiska hälsningen: I september när EV kom, tog jag tidningen och skulle läsa den. Innan jag ens hann se i den upplevde jag ett påtagligt ljus och värme över hela tidningen. Har aldrig upplevt något liknande förr. Sen tyckte jag mig höra hur Gud sa: Detta sammanhang har mitt välbehag över sig. När jag sen började läsa i tidningen såg jag “annonsen” om mötet i Vasa. Då hörde jag tydligt en röst som sa: “Detta möte är MYCKET viktigt i mina ögon”. Jag frågade naturligtvis varför det var så viktigt och fick då ett slags budskap enligt följande:

Jag Herren vill komma detta folk till mötes. Jag fröjdar mig över deras satsning på mission. Hela den himmelska världen är med i detta. Jag vill utmana och uppmana dessa människor till en 100 % ökning av sin satsning både på det personliga och gemensamma planet. Jag vill uppmana dem att i tro fördubbla sina ekonomiska satsningar de närmaste fem åren. Detta ska ske så att de i tro och förtröstan på mig “försöker” fördubbla sina offer. De kommer då att få lära känna mig på ett nytt sätt och se min storhet och omsorg. Jag vill och kommer inte att döma någon som inte kan göra detta. Somliga får tro för en både tre- och fyrdubbling av sina offer, somliga för en 50 % ökning. Ingen ska ge mera än vad han/hon upplever i sitt hjärta. Detta handlar inte bara om mission utan är också ett led i förberedandet av mitt folk för kommande dagar. Då behövs erfarenhet och vana att leva i tro på mig och min försörjning för mina barn. Jag önskar att dessa människor skulle våga slå in på undrens väg på ett helt nytt sätt. Min församling kommer snabbare än vad någon tror se stora förändringar i fråga om attityder och förutsättningar att arbeta. Därför vill jag lära mitt folk att tänka och leva i förtröstan på mig och inte på mänskliga resurser.