Nytt från Evangelistmissionen

MKF:s julinsamling 2013, till förmån för Evangelistmissionens arbete, inbringade 4890 euro. Vi vill tacka alla som varit med och understött arbetet! Nu har en ny verksamhetsperiod inletts, och evangelist Olle Rosenqvist skriver om vad som är på gång den närmaste tiden:
“Först av allt vill jag tacka för året som gått! Utan allt stöd både ekonomiskt och i bön skulle det ha varit omöjligt att genomföra det arbete som gjorts.
 
Den största satsningen gjordes i Mirik där vi höll en festival (konferens) som samlade ca 10 000 per kväll, den 26-28mars. Förberedelserna pågick i över två år. 15 000 människor lämnade in kontaktkort med sina kontaktuppgifter som de hade fyllt i efter konferensen. Uppföljningsarbetet pågår varje dag, fortfarande.
 
Vi har skickat ut cirka 100 nya förkunnare i Himalayas!
 
Tillsammans med Kaj och Lisbeth Holtti var vi både i Mt Everest regionen och i Sikkim under några veckor senaste höst. Vi fick en ny kontakt i Lachen och vi hittade FMF- missionärernas gravar där. (Läs om resan här: https://mkf.fi/2014/01/03/mission-i-lachen-en-ny-start/)
 
Tillsammans med Mats Björkman och Jonas Kåll var vi i Mongoliet i en liten stad som heter Khovde. Där håller man på att nå 17 stammar med evangelium! Ledarskapet för arbetet , som består av lite mer än 80 personer, fick undervisning, förbön, samtal osv.
 
Tillsammans får vi prisa Herren för att han inbjudit oss att vara med i Hans rikes arbete under det år som gått.
Tack och Gud välsigne er! Den som sår i Guds rikes åker får förvänta sig skörd!
 
Framför oss har vi ett nytt år! Dawa och jag har länge samtalat om att det vore viktigt att ha ett äktenskapsseminarium för de ledande pastorerna med äkta hälfter. 
Det är viktigt att de lever på ett föredömligt sätt med sina familjer. Den yngre generationen av ledare behöver få en rätt bild när det gäller familjeliv. Det är vanligt att pappan/äkta maken/pastorn aldrig är hemma. Det var meningen att detta skulle arrangeras i mars, men Dawa kontaktade mig för någon vecka sedan och frågade om vi kunde ha det så tidigt som möjligt –  i slutet av januari eller början av februari! Jag flyger till Kathmandu för några sammanträden den 30 januari. Äktenskapsseminariet hålls i Siliguri i Västbengalen, Indien, första veckan i Febr. Kostnaderna för seminariet, med resor för pastorerna, boende, mat, etc. uppgår till cirka 3 000 euro, plus min resa och uppehälle. Jag tror att vi kan ändra nästa ledargenerations sätt att leva! Kvinnor och barn kommer att få det bättre. 60 par har anmält sig och det blir säkert fler. Det här handlar om att så i familjernas liv, det kan förändra många människors liv. Tillsammans kan vi göra det! Ge det Herren manar dig att ge! Tack för att du är med!
 
Ett välsignat Gott Nytt År önskar jag dig! Tillsammans i Rikets tjänst!  
 
Hälsningar Olle

Om du vill vara med och understödja äktenskapsseminariet så kan du ge en gåva till Missionskyrkan i Finlands Aktia konto: FI57 405510 2025 7071 (märk inbetalningen “äktenskapsseminarium” eller använd referens 72300)