Bisselings missionsuppdrag avslutat

Annika och Fred Bisseling har under många år arbetat som MKF:s missionärer i Australien. Det ursprungliga missionsuppdraget är nu avslutat, men Annika och Fred finns fortfarande med i MKF:s missionsrelation. Bisselings har flyttat till en ny stad i Australien där de nu håller på att skaffa nya vänner, och där de som troende har en vanlig kristen funktion att fylla. Annika och Fred har under de senaste åren haft en egen ekonomi att falla tillbaka på och därför har inte MKF haft något ekonomiskt ansvar för dem under en längre tid.