Pär Alfredsson huvudtalare på sommarkonferensen

Pär Alfredsson (Sverige) blir en av huvudtalarna på MKF:s sommarkonferens som i år ordnas i Grankulla 4-8 juni 2014.

Pär Alfreddson arbetar som evangelist inom Equmeniakyrkan. Utöver evangelisttjänsten arbetar han också inom räddningstjänsten i Öckerö kommun som styrkeledare. “Två jobb som i många fall har samma inriktning: Att rädda liv och att hjälpa till där nöden är som störst.” beskriver Pär själv yrkeskombinationen.

Som evangelist vill Pär hålla sig till det enkla och centrala i tron med inriktning på missionsbefallningen: ”Gå ut och gör alla folk till lärjungar.” Pär tror att folklighet tillsammans med en omvändelseinriktade förkunnelse är en kombination som fungerar bra ihop.

Läs mer om Per här.