Dan Johansson till sommarkonferensen

Dan Johansson (Sverige) kommer till MKF:s sommarkonferens för att undervisa. Vid sidan om sitt yrke som reklamman är Dan Johansson en uppskattad förkunnare och bibellärare. Dan har ett speciellt intresse för de eskatologiska frågorna och Israels plats och roll i Guds frälsningsplan. Dan arbetar även med NärRadion i Malmö, håller bibelhelger runtom i Sverige och är ordförande i Samfundet Sverige-Israel i Malmö/Lund.

Läs mer om Dan här.